31.08.2015. Tank, LPG, Offshore

Når analytikere og media rapporterer inntjeningen ($/dag) er det stort sett teoretiske tall – uten ventetid, forsinkelser eller noe annet. Frontline er et av rederiene som oppgir reell inntjening (for egne skip) i sine kvartalsrapporter. For 2. kvartal 2015 var tallene (gjennomsnitt for spot og periode) for VLCC $50.600 og for Suezmax $33.800 per dag. Spot alene viste $53.600 hhv. $38.000.
Per august estimerer selskapet gjennomsnittlig daglig cash breakeven for resten av 2015 til ca. $24.500 hhv. $21.000 for VLCC hhv. Suezmax. Driften/operating expenses steg betydelig i 2. kvartal til $11.800 per dag fra $8.500 i 1. kvartal grunnet 4 dokkinger i 2. kvartal mot null kvartalet før.

VLCC.
Det ble en aktiv uke i Midt-Østen Gulfen med rateoppgang til WS 32,5 for lossing Far East som teoretisk regner ut til ca. $28.000 per dag på time charter basis.
Retning US Gulf falt raten med 2 poeng, og inntjeningen her er ca. $22.000 per dag.

Suezmax.
Markedet fra Vest-Afrika til Middelhavet falt til time charter equivalent ca. $28.000 per dag – $5.000 lavere enn foregående uke.

Aframax.
Litt svakere både Vest og Øst: Inter-UK/Continent ca. $31.000 på time charter basis, og samme nivået for Indonesia til Japan.
For clean laster fra Midt-Østen Gulfen til Japan var det kraftig nedgang til ca. $39.000 (fra $53.000).

Panamax Caribbean til US Gulf. Betydelig svakere denne uken med ca. $14.000 per dag omregnet til time charter.

Handy product
i Atlantic var omtrent uforandret fra foregående uke med ca. $18.000 per dag for Europa til US Atlantic, – og ca. $21.500 for rundtur kombinasjonen med last fra US Gulf tilbake til Europa.

LPG – VLGC.
Inntekter på $70.000 per dag på time charter basis assosieres ikke akkurat med ‘nærmest panikk’. Men det er uttrykket som brukes fra en megler om utviklingen sist uke. Baltic indeksen falt med $20 per tonn til $74,– for ruten fra Midt-Østen Gulfen til Japan.

Offshore.
Mer av det samme. AHTS slutningene som er blitt rapportert, viser nivåer mellom £20.000 og £10.000, og PSV’ene haler inn kun nivåer på £3.000-tallet.
Et DOF fartøy sikret seg langt bedre rate for et 12 måneders certeparti – som rapportert på www.skipsrevyen.no 27. august.

zachs@skipsrevyen.no
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL