30 sjøfolk må gå i Eidesvik

Lokalavisen Sunnhordland melder at 30 sjøfolk i Eidesvik Offshore har mottat oppsigelse denne uken.

-Det kommer som et resultat av at vi for øyeblikket har flere skip i opplag, og vi har ikke råd til å sitte med overflødig personell, sier administrerende direktør Jan Fredrik Meling til Sunnhordland.

Rederiet har for tiden fire skip i opplag for egen regning, og ett i opplag på befrakters regning. Direktøren hevder overfor lokalavisen at stemningen i selskapet er god, og roser bedriftens tillitsvalgte.

-Vi har en fortløpende dialog med tillitsmannmiljøet, og de skal ha honnør. De er ryddige, profesjonnelle og skikkelige i hele sin framferd. Virksomheten vår er selvsagt preget, men folk tar situasjonen med fatning, og vi føler selvfølgelig med de som nå havner i en vanskelig situasjon. Det er veldig tøft for dem det gjelder, sier Meling til Sunnhordland. 

 

DEL