3 nye langsiktige befraktningsavtaler og kjøp av skip

M/S «SKANDI OLYMPIA»
DOF er tildelt tre nye langsiktige kontrakter med tilsammen 8 årsvarighet. Totale kontraktsverdier er ca. NOK 365 millioner.

Skandi Stolmen er tildelt en kontrakt fra Petrobras. Hun vil bli tilbakelevert fra dagens langsiktige kontrakt med Statoil i slutten av november. Oppstart på den nye kontrakten med Petrobras forventes å bli i slutten av desember 09, eller begynnelsen av januar 2010. Skandi Captain er tildelt en kontrakt med Petrobras. Hun er beskjeftiget på en langsiktig kontrakt med Shell UK. Oppstart på kontrakten med Petrobras vil skje i 2010.

Den tredje nye kontrakten er med Fugro. For å betjene denne kontrakten har DOF blitt enig med Fitjar Mekaniske Verksted AS om kjøp av et skip av MT 6009 L design (Skandi Olympia). Skandi Olympia er et avansert fartøy med 44 manns innredning. Skipet forventes levert til DOF i løpet av inneværende år. Hun vil gå på kontrakt med Fugro i begynnelsen av mars 2010. Pris for skipet er ca. NOK 230 millioner.

DEL