29.02.2016 Bulk carriers.

Netto årlig tilvekst i Bulker flåten holdt seg på 2,3% også i februar og kan falle videre fordi salg til demolition fortsetter for fullt med 9.2 mill. dwt på årets to første måneder. 12-måneders volumet har økt til 33 m dwt, og økningen fra februar i fjor er på 68%.

Det kan dermed se ut som om rederiene velger ikke å ta omveien via opplag av skip, men kvitter seg med dem for godt. Vi har lenge etterlyst flere skip i opplag, men for markedets del er det selvfølgelig bedre å få skipene helt vekk, enn at de kan komme ut igjen fra opplag ved første markedsbedring. Utviklingen videre blir svært interessant.

Fortsatt minus tall fra verdens stålproduserende land. Nedgangen i januar var for EU-28 på 7,6% fra samme måned i fjor, og Kinas produksjon falt med 7,8%. Japan var ned med 2,8%. På verdensbasis (66 land) var produksjonen 128 mill. tonn i januar, ned med 7,1% fra januar 2015.

Capesize.
En svak utvikling denne uken også – ca. $2.400 per dag i gjennomsnitt. Bra da at det fortsatt gjøres periode forretninger:
Seamate bygget 2010 177.775 dwt for ett år til $5.600 per dag levering i Taiwan med Swiss Marine som befrakter, og Bulk Singapore bygget 2005 177.173 dwt også for ett år til $5.500 per dag levering Singapore. Raten dekker kanskje ikke driften en gang (ex avdrag og renter). Skipet ble rapportert solgt i forrige Ukeblikk for $10 mill.

Panamax.
Sidesveis utvikling på ca. $2.800 per dag …
Periode. ADS Arendal 76.830 dwt er sluttet for 2 år til $4.950 per dag med levering Rødehavet til Louis Dreyfus.

Supramax.
Markedet fortsatte forsiktig oppover til oppunder $3.500 per dag.
Periode. Nybygget Amstel Stork 60.437 dwt ble sluttet for ett år til Cobelfret til $4.750 per dag levering Japan. Her gjelder det tydeligvis kun å holde hjulene i gang (for rederiet).

zachs@skipsrevyen.
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL