28.07.2014. Tank, LPG, Offshore

Scrapping, eller som det nå helst heter, resirkulering, er en viktig del av tonnasjebalansen for tank- og bulkskip. Siste 12 måneder t.o.m. juni ble det solgt 16,2 m dwt med bulkers og 12,6 m dwt med tankskip til resirkulering. Denne input kan stilles opp mot (a) tonnasje overhang (skip i ordre + opplag) og (b) flåtens størrelse. Da vil man få et bilde av hvordan supply situasjonen er nå og synes bli fremover.
Situasjonen for bulkers har utviklet seg negativt siden april 2013, mens tanksiden ser lysere ut. (a) ovenfor i forhold til (b) ligger på 23% for bulkers og 14,8% for tankers.
På årsbasis ligger netto flåtevekst nå på 5,9% for bulkers og 0,3% for tankers.
Så supply siden virker unektelig lysere for tank enn for bulk p.t.
Men så er det noe som heter etterspørsel og ton/miles som er like viktig for fraktmarkedenes utvikling.

VLCC.
Markedet for laster fra Midt-Østen Gulfen til Fjerne Østen utviklet seg positivt til ca. WS 50 som gir ca. $27/28.000 per dag på time charter basis. Dette er 5. uken på rad med inntjening over $20.000.

Generelt ligger VLCC inntjeningen hittil i år på ca. $22.000 per dag – for hele 2013 var nivået $16.200.

Suezmax.
For last fra Vest-Afrika til US Atlantic var dette 6. uken på rad med resultat over $20.000 per dag. WS 87,5 gir inntjening på ca. $32.000. Uken før var imidlertid enda bedre med godt over $40.000 som time charter equivalent.
Generell Suezmax inntjening hittil i år er på ca. $24.800 per dag, opp fra $15.500 for hele fjoråret.
Periode. Trafigura chartret Suez Rajan 158.574 dwt bygget 2011 for periode på 11/15 måneder til $19.300 pr dag med levering i Kina.
Det hevdes at den høye amerikanske produksjon av råolje fører til mindre import fra Vest-Afrika, og denne ruten kan derfor miste sin rolle som benchmark rute.

Aframax.
Også her fortsetter ‘de gode tidene’. Inntjeningen for 70.000 t last Caribs til US Gulf er oppe ca. $42.000 per dag, inter-UK/Continent ligger høyt på $40.000 tallet og til og med Indonesia til Japan ypper seg med økning til ca. $28.000 på time charter basis.
Aframax inntjeningen hittil år er ca. $23.000 per dag ($14.100 i 2013).

Også clean laster fra Midt-Østen Gulfen har begynt å klatre – til nesten $24.000 per dag for 75.000 t last til Japan-

Product.
Europa til USAs østkyst bedret seg noe, men er likevel ikke høyere enn ca. $4/4500 per dag, mens kombinasjonen med USGulf last tilbake til Europa er på ca. $18.000 per dag.
Ruten fra Singapore til Japan – 30.000 t last – er ikke bedre enn vel $8.000 per dag.
Gjennomsnittet for MR størrelsen hittil i år ligger under $10.000, og dermed over $3.000 svakere enn nivået for hele 2013.

Dirty laster fra Caribs til US Gulf gjør det godt med ca. $28.000 i time charter inntjening.

LPG – VLGC.
Superlativene er vel oppbrukt nå. Det ble nok en uke med rekordinntjening fra Midt-Østen gulfen til Japan. Per tonn raten oppgis til ca. $140 som skal gi inntjening for et moderne skip på over $120.000 per dag – en megler sier over $130.000. Fantastisk for de rederiene som har skip i posisjon.
Moderne skip koster ca. $80 mill., og break-even ligger antageligvis midt på $30.000 tallet.

Offshore
Markedet synes noe bedre sist uke med AHTS dagrater opp i ca. £20.000, selv om det også ble gjort ‘rig moves’ til £13/15.000. PSV markedet var stabilt på ca. £13.000.

zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

 

DEL