28.03.2016 Nyheter.

Seadrill er tildet en 18-måneders forlengelseskontrakt av Petrobras for boreskipet West Tellus med påbegynnelse i april 2018. Dette sikrer arbeid for enheten til slutten av oktober 2019. Total backlog for kontraktsforlengelsen er ca. $164 mill. Som del av avtalen for skipet har selskapet godtatt en reduksjon i dagraten på nåværende kontrakt effektiv fra 26. februar 2016 som reduserer backlog med $132 mill.

Farstad AHTS’en Far Senator bygget 2013 på 24.371 BHP er sluttet for kontrakt for 17 måneder til Woodside Energy Ltd. med forventet oppstart i juni i år. Det opplyses at de kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom partene.

Spanske Pesquera Ancora S.L.U. kontraherer en 80 m hekktråler ved Klevens Myklebust Verft for levering i februar 2018. Nybygget er av RR NVC 374 WP-design. Tidligere har tyske DFFU bestilt to fartøyer og franske CDP Saint-Malo & Euronor ett, alle av RR design, for bygging ved verftet.

Franske Ponant og Vard har inngått intensjonsavtale om bygging av inntil fire cruiseskip for ekspedisjonskipsmarkedet som skal sannsynligvis bygges i Norge. Skipene blir isgående på ca. 10.000 GT med lengde på 128 m. Passasjerkapasitet er 180 / 92 lugarer. Mannskapet blir på ca. 110. Vardeier Fincantieri er med på utviklingen av designet. Leveringene starter sommeren 2018, og skrogene vil bli bygget i Romania.

World Wide Supply opplyser at utnyttelsesgraden for selskapets flåte var 32,22% i januar, og gjennomsnittsinntjeningen for flåten var NOK 71.368 per dag. Av selskapets seks PSV’er er fire i opplag i Norge og to på kontrakt med Petrobras.

Prisen for laks stiger grunnet det som kalles ‘global supply shock’ etter algeoppblomstringen i Chile, verdens neststørste produsent. Prisen for chilensk laks har steget med 25% siden desember – før krisen inntraff. Høye temperaturer og El Nino får deler av skylden. Ifølge Chile’s National Fisheries and Aquaculture Service gjelder dette 38 laksefarmer i det viktigste oppdrettsområdet og 23,8 mill. fisk. Chiles produksjon som hovedsakelig går til USA, kan falle med ca. 100.000 tonn i 2016, eller ned med 15 til 20% fra 2015. Tapene for industrien anslås til $500 mill. – $1 mrd., men mange selskaper er forsikret. En ekspert mener at dette vil føre til mergers og restrukturering i bransjen.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-11 var 16.936 tonn (16.059 tonn) til pris kr. 57,88 (56,07) per kg. Prisen i uke-11 i fjor var kr. 42,47.

Avtalen mellom Russland og OPEC landene om å fryse oljeproduksjonen kan endelig komme i stand i april. Det er imidlertid sannsynlig at Iran ikke vil være med i avtalen før produksjonen er kommet opp i 4 mbd (var på 3,4 mbd i februar). Saudi Arabias produksjon var stabil i februar på 10,2 mbd.

Også der .. Lavere oljepriser tvinger kinesiske oljeprodusenter til å stenge visse felt samt foreta oppsigelser for å få ned utgiftssiden. Dette følger etter nedskjæringer i stål- og kullindustrien i landet. PetroChina, som er det børsnoterte selskapet for China National Petroleum Corp, rapporterte nylig nedskrivninger (impairment) på $3,8 mrd. etter resultatnedgang på 67%. Produksjonskuttet var det første på 17 år, og regjeringen planlegger å stenge olje- og gassfelt i Kina der det ikke er håp om å drive med overskudd. Dette følger etter at Sinopec annonserte at mindre og eldre felt i Shandong vil stenges, – for første gang siden boreoperasjonen startet på Shengli (eller “Victory”) feltene for 50 år siden.

Stålproduksjonen i verden falt i februar med 3,3% fra samme måned 2015. Produksjonen i Tyskland falt med 4,3% og i Asia med 3,4% (Kina -4%). Eneste positive av de viktigste landene var Sør-Korea med økning på 5% år/år. Kapasitetsutnyttelsen i verden (66 land) i februar var 66,2% som er 5,7 prosentpoeng lavere enn februar 2015.

Grunnet kinesisk nyttårsfeiring i februar i år slås ofte produksjonen for januar og februar sammen. Nedgangen i Kina var da 5,7% fra samme periode året før ihht til National Bureau of Statistics data.

Industriproduksjonen i Kina økte med 5,7% for januar og februar totalt. Det er den svakeste veksten på syv år.

Indikativt for kulls manglende popularitet verden over er at selskapet som er blitt kalt USAs King Coal, Peabody Energy, muligens vil søke om konkursbeskyttelse under Chapter 11 i USA. Selskapet har utøvet en 30-dagers utsettelsesperiode for betaling av renter på $71 mill. som forfalt 15 mars. Selskapet la nylig frem 2015 resultatet med tap på $2 mrd. Forklaringen er fall i eksporten av kull og konkurranse fra naturgass i USA.

Containerskip uten arbeid (‘idle’) øker igjen og beregnes nå til ca. 8% av containerskipsflåten. Flere av de største skipene har også kommet med på listen etter omrokkeringer, spesielt på Asia – Europa ruten. Spot fraktratene på Shanghai til Nord-Europa og Middelhavet falt igjen og er på $205 henholdsvis $195 per teu ifølge SCFI data.

Containerhåndteringen i de ti største kinesiske havnene falt med 0,7% år/år i februar. På den annen side økte US West Coast havnene LA, Long Beach, Oakland, Seattle og Tacoma med 35%. Den store prosentvise økningen skyldes delvis havneforsinkelsene i fjor, men årets februar er likevel 17% høyere enn februar for to år siden.

zachs@skipsrevyen.
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL