25 år med administrasjonssystemer til bransjen

Selskapet levererer komplette IT-løsninger til mange av de største aktørene innen olje, offshore og shipping. (Foto: OCS)
Onsoft Computer Systems startet opp i 1983, og da som et datterselskap av Oddfjell Drilling med navnet Onsoft Computer Services. I 1996 ble så selskapet løsrevet og har siden vært uavhengig leverandør av administrasjonssystemer til shipping og offshore næringen.

Gjennom programvareløsninger til HR, lønn, vedlikehold, utleie og operasjonell drift av skip har bedriften opparbeidet et nært forhold til sine kunder. OCS har cirka 200 store internasjonale kunder fordelt på mer enn 30 land, ifølge administrerende direktør Hans Petter Torsvik. Her finnes mange av de største aktørene innen olje, offshore og shipping.
I løpet av 2008 har selskapet sikret seg flere nye kunder enn det som har vært normen de siste årene. Men firmaet understreker viktigheten av å kunne ta vare på eksisterende kunder også når kundemassen er i vekst.

845Hans_Petter_Torsvik_118485771.jpg
Adm.dir. Hans Petter Torsvik i Onsoft Computer Systems AS er svært tilfreds med den nye løsningen for OCS Outsourcing Payroll.
(foto: OCS)

Ambisjonene om vekst er til stede, noe som bekreftes av oppkjøpet av Satpool som nå heter OCS Premaster. Ytterligere kjøp anses som godt mulig i årene som kommer.
I løpet av høsten har bedriften lansert OCS Outsourcing Payroll. Lønn er et komplekst område i forhold til regelverk, og mange kunder sliter med å holde seg oppdatert på dette feltet. Dermed anses området som en naturlig forlengelse av OCS’ tjenester.
Også i år har det vært holdt brukerkonferanse for norske kunder innen maritim sektor for gjensidig oppdatering og videreutvikling. – For OCS er tilbakemeldingene fra brukerne uvurderlige, sier Torsvik.
Bedriften har samarbeidspartnere i Norge, Skottland, Singapore og Spania. Omsetningen i 2007 var på cirka 37 millioner, og målet for inneværende år er nærmere 50 millioner kroner.

DEL