25.01.2016. Tank, LPG, Offshore

VLCC.
Markedet strammet seg til i Midt-Østen Gulfen igjen, mange slutninger og dårlig vær oppgis som noen av årsakene. Time charter resultatet for reiser til Fjerne Østen steg dermed til ca. $60.000 per dag.

Suezmax.
Markedet i Vest-Afrika ble påvirket av mange ledige skip, og ratene falt til ca. $34.000 per dag equivalent på time charter basis.

Aframax.
Markedet i Nordsjøen for korte reiser var noenlunde det samme som uken før med inntjening på ca. $35.000 per dag. Markedet i Middelhavet svekket seg noe.
Clean laster ca. 75.000 tonn fra Midt-Østen Gulfen til Japan holder seg på ca. $31.000 i daglig inntjening.

Product.
37.000 tonn last fra Nord-Europa til USA østkyst var litt svakere med ca. $20.000 som resultat, og kombinasjonen med last tilbake til Europa fra US Gulf gir ca. $20.000 – ned med $6.000 fra uken før.
Periode. Koch chartret Qurtaba 46.238 dwt for ett år til $17.500 per dag levering AG.
Vallermosa 40.218 dwt ble sluttet til ST Shipping for 1 år til $17.250 per dag levering østlige Middelhavet.
Flopec sluttet Arionas 36.725 dwt for 3 år til $19.000 per dag.

LPG – VLGC.
Flere slutninger ble gjort fra Midt-Østen Gulfen til Japan til mid-$50s per tonn, en rate som gir noe under $60.000 pe dag på time charter basis. Flere slutninger ble gjort ‘on subjects’ som fortsatt var utestående.

Offshore.
Vanskelig å få oversikt over AHTS markedet og mangel på rapporterte dagrater.
PSV rmarkedet fortsatte med slutninger på pluss minus £5.000 per dag-

zachs@skipsrevyen.no
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL