25.01.2016 Nyheter.

 

 

En Bloomberg rapport hevder at borevirksomheten på UK sektor i Nordsjøen er den laveste på 40 år. Per 19. januar var kun 63% av olje- og gassriggene i bruk. På norsk sektor er andelen 71%, – den laveste som er notert. Boring her har de høyeste utgiftene i verden ifølge en regjeringsrapport fra 2012 og ligger 45% høyere enn i UK. Med henvisning til Norwegian Petroleum Directorate uttaler Bloomberg at kun 30 letebrønner er planlagt i Norge i år mot 56 i 2015.

JX Nippon Exploration and Production (U.K.) Limited har tildelt Odfjell Drillings semi-submersible Deepsea Stavanger en kontrakt for boring av en letebrønn vest for Shetland. Kontraktens varighet estimeres til 60-75 dager fra 2. kvartal 2016. Dermed får riggen noe beskjeftigele før oppstart av kontrakten med Wintershall i 2017.

Golar LNG og Schlumberger skal samarbeide om globale prosjekter der Golar LNG skal kontribuere med Floating LNG enheter.

Seadrill Limited og DSME shipyard er enige om at levering av to dypvannsrigger, West Aquila og West Libra, utsettes til 2. kvartal 2018 hhv. 1. kvartal 2019. Ihht til den opprinnelige kontrakten skulle enhetene leveres innen slutten av 2. kv. 2016, og sluttbetaling til verftet forfalt samtidig – over $800 mill. Avtalen forbredrer Seadrills likviditetsposisjon betydelig.

Farstad Shipping ASA har på vegne av datterselskapet Farstad Supply AS solgt PSV’en Far Scandia 3.100 dwt bygget 1991 av UT 705 design. Overlevering fant sted 15. januar, og salget vil gi et bokført tap på ca. 8 mill. kr i 4. kvartal 2015.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-2 var 14.655 tonn (14.173 tonn uken før) til pris kr. 61,64 (57,29) per kg. Det er første gang prisen er over 60,- (SSB). Prisen i samme uke i fjor var 45,77.

Noen relevante 2015 data:
Bulk carrier ordreboken falt med 28%, mens tank ordreboken økte med 33%.
Kontrahering av nybygg falt med 40% målt i antall og med 21% i dwt. Tank stod for 49% av totalen målt i dwt. Bestilling av bulkers falt med 63% i dwt.
Bulkers stod for 78% av skip solgt til resirkulering, inkl. 93 Capesize skip.
Investeringene i nybygg falt med 39% fra året før, og mye av nedgangen skyldes bulkers og offshore fartøyer.
Greske rederier toppet listen over investorlandene der spesielt tanksiden har tiltrukket dem i 2015.

Resirkulering. Tilbudet av skip overstiger kjøper interessen – der problemet er videresalg til sluttbruker. Dette kan tyde på at bunnen prismessig ennå ikke er nådd. Allerede er ca. 10 Capesize og Panamax skip solgt, og det kan tyde på at 2016 blir et nytt rekordår.

Det er lenge siden ryktene begynte å svirre om Keppel og Sembcorps mulige innblanding i Petrobras scandalen. (“Skipsbyggere trekkes inn i Petrobras skandalen” – www.skipsrevyen.no 12 Feb 2015). Nå nedskriver Keppel verdier for S$ 230 mill. (US$ 160 mill.) i 4. kvartal på prosjekter forbundet med korrupsjonsskandalen. Utestående kontrakter med Sete Brasil er verd ca. S$4 mrd. Keppel har ikke mottatt betaling fra Sete i mer enn ett år nå for ordrer for seks rigger tilsvarende ca. S$6 mrd. Keppel nedjusterte først byggearbeidene og stoppet så disse helt i slutten av 2015. Sete Brasil ordrene utgjør ca. 40% av disse to verftenes backlog.

Hyundai Heavy Industries vil midlertidig (frem til slutten av mars) stoppe bygging av offshore oljerigger ved et av selskapets to anlegg i Sør-Korea grunnet ordresvikt og store tap den siste tiden.

Den kinesiske økonomien vokste med 6,9% i 2015 ifølge National Bureau of Statistics of China. Det er den laveste veksten siden 1990. Produksjonen (factory output) vokser saktere med 5,9% år/år i desember, – ned fra 6,2% i november. Landets service sektor ekspanderte med 8,2% år/år i 4. kvartal 2015, mot 8,6% foregående kvartal.

IMF nedjusterer forventningene til den globale økonomien i 2016 til 3,4% vekst. Dette er likevel bedre enn IMFs anslag av veksten i 2015 (3,1%).

Er det håp. Saudi Arabia beskriver kollapsen i oljeprisen til under $30 som irrasjonell og forventer at markedet tar seg opp igjen i 2016. Men landet vil ikke kutte produksjonen med mindre andre Opec og non-Opec land gjør det samme.

Brent oljeprisen gjorde et hopp igjen til $31,50 per fat i slutten av uken. Dette kan også ha sammenheng med Saudi kommentaren ovenfor.

Olje fra Iran. De første eksportlastene kommer sannsynligvis fra lagerbeholdningen, inkludert flytende lagre. Det opplyses at en VLCC eiet av National Iranian Tanker Company løftet anker og er på vei med oljelasten. Dette skipet har vært ankret opp med last ombord siden desember 2014.
Det hevdes generelt at fra et rederis perspektiv er det fortsatt usikkerhet vedr. dekning under P&I forsikringen.

International Energy Agency advarer imidlertid mot videre priskollaps grunnet ‘oversupply’ av olje etter at Iran er kommet tilbake i markedet.

Flere container linjer vil nå gjenopta anløp av iranske havner. Maersk Line har visstnok ennå ikke bestemt seg.

Hjelper ikke shipping markedet. Brasils Vale er blitt beordret om å stoppe operasjonene i havnene Tubarao og Praia Mole av miljømessige hensyn. Vale er sjokkert over det rettslige pålegget, og stengningen vil få alvorlige konsekvenser for eksporten av jernmalm og import av kull. Vale tar rettslige skritt for å få gjenopptatt havnevirksomhetene. Tubarao skipet 82,5 mill. tonn jernmalm i de tre første kvartalene i 2015, eller mer enn en tredjedel av Vales totale eksport.

Er det bare norske bilister som skal redde klimaet på kloden? FT 22.1 forteller at forbruket av bensin i USA stiger kraftig samtidig som pumpeprisen faller (til under $2 per gallon = under kr 5,- per liter). Amerikanerne kjøper stadig flere pick-up trucks og store biler. Og i Kina steg bensinetterspørselen med 8,7% i 2015 ettersom bilsalget var svært bra til tross for svakere vekst i den generelle økonomien

zachs@skipsrevyen.no
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL