24.08.2015 Nyheter.

Prosafe og Petrobras Netherlands B.V har inngått kontrakt for Safe Eurus semi-submersible vessel for support offshore Brazil. Oppstart er 1. kvartal 2017 for fast periode på tre år. Fartøyet er bygget for det brasilianske markedet og blir Prosafes andre på charter til Petrobras. Skipet kan huse opp til 500 personer. Totalverdien for kontrakten er ca. $164 mill.

Lundin Norway har utøvet en en-måneds opsjon for Safe Boreas semi-submersible accommodation vessel for Edvard Grieg Project på norsk sektor i Nordsjøen. Det betyr operasjon frem til midten desember 2015 og total verdi på ca. $10 mill. Lundin har fortsatt en en-måneds opsjon.

TTS Group ASA har gjennom sitt datterselskap TTS Marine AB i Göteborg, inngått en ny kontrakt om leveranse av lasteadkomst utstyr til to Pure Car Truck Carriers. Samlet ordreverdi er ca. 40 mill. kr. De to bilskipene er i bestilling ved Hyundai Samho Heavy Industries i Sør-Korea. Leveransen fra TTS vil bli sluttført i løpet av 2016.

Dynagas Ltd., GasLog Ltd. og Golar LNG Ltd annonserer en LNG carrier pooling agreement (The Cool Pool) for markedsføring av skipene som opererer på spot markedet. Dette innebærer p.t. 14 skip hvorav 8 tilhører Golar.

Scrapping. Under tittelen “To Beach or Not to Beach?” kommenterer anerkjente Poten & Partners en artikkel i en norsk avis der Norges Rederiforbund skal ha uttalt (sitat fra P&P) «As an industry we can no longer defend that ships are broken in a way that puts health and the environment at risk. Therefore we say, as the first shipowners association in the world, no to the beaching of ships».
Poten & Partners viser så til at de kommersielle realitetene (spesielt for tank og bulk) kan være helt andre .. og begrunner dette. I tillegg kommer at IMOs initiativ i 2009 (Hong Kong Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships) hittil ikke er blitt ratifisert av mer enn tre land (inklusiv Norge). Avslutningsvis mener P&P at mens annonseringen fra NR kan være symbolsk viktig, deles ikke synspunktene universelt.

Vi har ved flere anledninger tatt opp problematikken om hva som kunne skje hvis skipsverft i Asia kastet seg inn i OSV markedet −, noe som nå er et faktum. Tallene av nybygg levert fra skipsverft der har de siste 12 månedene vært skremmende. Så da er det vel ikke overraskende at også dette befraktningsmarkedet blir påvirket av hva som skjer world wide – på linje med oversjøisk shipping innen bulk og tank. Ifølge en meglerstatistikk er det ca. 5.300 OSV’er i drift fordelt på ca. 1.100 rederier. Ratene worldwide har falt i år med ca. 35% i snitt, ifølge samme firma.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-33 var 15.798 tonn (14.226 tonn uken før) til pris kr. 46,63 (46,68) per kg.

Mexico hedger hvert år mot fall i oljeprisene. Nå har landet betalt $1 milliard som forsikring mot videre fall i prisen. Det dekker 212 mill. fat som skal selges i 2016 til $49 per fat. Det gjøres ved kjøp av ‘put’ opsjoner. Mexicos hedging program begynner typisk i 3. kvartal hvert år. Årets program startet imidlertid allerede 9. juni og endte 21. august.

Saudi Arabia eksporterte ca. 7,4 mill. fat/dag råolje i juni, hvilket er en økning på 6% fra måneden før. Landets eksport anslås å øke med 2% for hele 2015, – til 7,3 mbd.

Royal Dutch Shell har mottatt de endelige tillatelsene fra US Bureau of Safety and Environmental Enforcement for boring etter olje i Chukchi Sea utenfor Alaska. Hvis det kan produseres 1 mill. fat/dag offshore Alaska, vil det matche Gulf of Mexico produksjonen.

Bunkers olje prisen i Rotterdam er nå den laveste på seks år grunnet lavere råoljepriser og stor tilførsel av bunkers. Prisen for 380 CST high sulfur fuel oil falt til $230,50 per tonn.

Verdens stålproduksjon ihht til World Steel Association falt med 3,8% i juli fra samme måned i 2014. Kinas produksjon falt med 4,6%, og Asias med 3,7%. Tyskland derimot økte sin produksjon med 4,7%. Utnyttelsesgraden for alle de 65 landene som inngår i statistikken, var 68,4% i juli, hvilket er 4,2 prosentpoeng lavere enn juli 2014.

Den viktige jernmalm eksporten fra Brasil har falt de siste ukene, − fra 8,4 mill. tonn uken til 2. august til bare 4,9 mill. tonn sist uke. Noe av utviklingen skyldes planlagt vedlikehold i havnene. Også eksporten fra Australia skal ha registrert tilbakegang.

Den indiske importen av kull falt i juli til laveste nivå siden oktober 2014. Havnedata viser årlig fall på ca. 11% i juli. En av grunnene er store lagerbeholdninger.

Kinas import av kull kan reduseres videre etter devalueringen av renminbi. De første syv månedene i år falt importen med nær 34%. Glencore antyder at importen kan falle til 130 mill. tonn fra 200 m tonn i fjor.

Danske J. Lauritzen nevner i sin “Interim financial report – first half year 2015” at tørrlastmarkedet i første halvår var det verste de siste 30 årene. Rederiet fikk tilbakelevert to nye bulkers og måtte foreta store impairment avsetninger. De to bulkerne ble så solgt (Corona Bulker og Churchill Bulker).

Dårlig nytt for containerfarten. Volumene fra Far East til Europa falt i juni med 8% år/år til 1,27 mill. teu. Fallet i første halvår for denne ruten var på 4%. De første indikatorene for juli synes ikke å bli noe bedre: Volumet for Singapore havn falt med 13% år/år, mens Hong Kong hadde nedgang på 10%.

Containervolumet over Port of Los Angeles falt med 2,5% år/år i juli med handling av 699.127 teu. For syv måneder i 2015 var volumet 3,5% lavere enn samme periode i 2014.

Nytt negativt tall fra Kina med Caixin-Markit China Manufacturing Purchasing Managers’ Index som falt til 47,1 de første tre ukene i august – fra 47,8 i juli. August tallet er det laveste siden 2009.

zachs@skipsrevyen.no
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL