24.08.2015 Bulk carriers.

Verdens stålproduksjon ihht til World Steel Association falt med 3,8% i juli fra samme måned i 2014. Kinas produksjon falt med 4,6%, og Asias med 3,7%. Tyskland derimot økte sin produksjon med 4,7%. Utnyttelsesgraden for alle de 65 landene som inngår i statistikken, var 68,4% i juli, hvilket er 4,2 prosentpoeng lavere enn juli 2014.

Capesize.
Etter en god periode første halvdel august svekket markedet seg denne uken til snitt på $11.100 per dag – laveste siden midten juli.

Pamamax.
Til tross for oppgang mesteparten av august har ikke nivået kommet lenger opp enn til ca. $8.400 per dag som snitt for time charter rutene i Atlantic og Pacific.
Periode. Artemis 76.942 dwt bygget 2006 ble sluttet for ett år levering Far East til $7.500 per dag til China Shipping.
Barock 82.668 dwt bygget 2007 ble sluttet for 2 år til $9.500 per dag levering Tianjin, Kina med franske EDF som befrakter.

Supramax.
Gjennomsnittsnivået steg med ca. $300 i løpet av uken til vel $9.700 per dag. Til tross for tilsynelastende grei utvikling synes ikke operatørene/befrakterne at det er interessant nok for periode innbefraktning. I hvert fall er ikke noe slutninger blitt rapportert på lang tid.

Short-sea.
Ratene har steget til ca. $19,50 per tonn fra østkysten UK/Kontinentet til Nord-Spania, − og til ca. 15,25 per tonn fra Lower Baltic til Kontinentet − for 3.000 tonn laster. På samme tid i fjor lå ratene på $22,50 hhv. $19,25.

zachs@skipsrevyen.
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL