22.12.2014 Tørrlast.

USAs korneksport setter fart igjen og økte med 12% i november år/år, mot økning de foregående månedene på 5% og 3%.
November var dessuten måneden med høyest ukentlig eksport de siste 15 årene (som vi har tall for) med snitt på 3,441 mill. tonn per uke.

Status quo. Stålproduksjonen i verden var uforandret i november fra samme måned i 2013. Produksjonen i Kina var 0,2% lavere og i Japan minus 1,1%. Produksjonen i EU var ned med 0,8%, mens Asias vokste med 0,6%.

Capesize.
Man må tilbake til 30. april 2013 for å finne lavere daglig rate som nå er på ca. $4.960

Panamax.
Markedet falt denne uken også, og nå til $7.220 i gjennomsnitt.

Supramax.
Samme historien, selv om nivået holder seg bedre oppe, med ukeslutt på ca. $9.600 per dag.

Short-sea.
Raten økte med 25 cents til ca. $25,75 per tonn fra østkysten UK/Kontinentet til Nord-Spania, og holdt seg på ca. $21 per tonn fra Lower Baltic til Kontinentet − for 3.000 tonn laster.

zachs@skipsrevyen.
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL