22.02.2016 Nyheter.

Havfisk kontraherer ny tråler ved Vard gruppen til pris ca. NOK 325 mill. og levering i begynnelsen av 2018. Nybygget finansieres med banklån og vil ha liten effekt på selskapets likviditet. Fartøyet skal kunne levere både fersk og frossen fisk.

Etter å ha sikret seg en design ordre i januar for et krill fartøy, signerte Wärtsilä Ship Design nå en kontrakt med Shanghai Bestway Marine Engineering Design for leveranse av design til et skreddersydd dykkerfartøy for redningsoperasjoner på store havdyp. Skipet skal bygges for det kinesiske selskapet Shanghai Salvage Bureau som er eid av den kinesiske staten.

Rolls-Royce har signert en £8mill. kontrakt for fortøyningssystem til verdens største ‘DP3 semi-submersible crane vessel’ Sleipnir. RR skriver at ‘fartøyet er på 273.700 tonn’ men sier ikke hva begrepet ‘tonn’ betyr i denne sammenhengen. Normalt når man skriver ‘skipet er på … tonn’ er det enten dødvekt tonn eller Gross Tons (som nå bare heter GT). Når det gjelder et Sleipnir type fartøy, er det imidlertid trolig displacement tonn det siktes til (vekten av vannet som fortrenges). Det kan være ‘light displacement tons’ som kun er vekten av skroget, eller ‘displacement tons’ som også tar med last, passasjerer, bunkers og alt annet utstyr ombord.
Fartøyet bygges ved SembCorp Marine i Singapore for det nederlandske selskapet Heerema Offshore Services.

Forøvrig – Sleipnir kontrakten mellom verft og rederi ble gjort i juli 2015, og det var snakk om verdi på $1 mrd. Fartøyet utstyres med to Huisman heavy-lift offshore kraner med 10.000 mt løftekapasitet.

Höegh LNG Holdings Ltd. opplyser selskapets avgjørelse om å sette FLNG aktivitetene på vent og allokere alle ressursene og kapital til FSRU området. Selskapet mener at LNG markedet er oversupplied. Selskapet skriver ned bokført verdi for FLNG med $37 mill. i 4. kv.2015.

Ship Finance International Limited har solgt Sea Bear 2.854 dwt 2590 GT bygget 1999 ved Kværner Leirvik med overlevering i 1. kvartal 2016. Samtidig termineres c/p for skipet med Deep Sea Supply Plc. Selger vil motta ca. $20mill. som kombinasjon av kontanter og amortizing notes fra Deep Sea som kompensasjon for kansellering av av certepartiet. Etter salget er antallet OSV’er i SFIL redusert til fem, alle på langsiktig certeparti til datterselskap av Deep Sea Supply BTG.

Etter salget av de to AHTS fartøyene Sea Lynx og Sea Bear har ikke Dep Sea Supply noen skip i spot markedet i Nordsjøen lenger.

PGS fremla driftsresultat før skatt på minus $332,9 mill. i 4. kvartal 2015 mot minus £39,7m for samme periode i 2014. Selskapet opplyser at lav oljepris og fortsatt reduksjon i oljeselskapenes budsjetter fortsatte å påvirke seismikk etterspørselen. PGS forventer usikkerhet og svak inntjening også gjennom 2016. Nedskrivninger og tap på asset salg kom ut på $397,2 mill. i 2015.

Marine Harvest-konsernet oppnådde en operasjonell EBIT (driftsresultat før skatt) på NOK 837 mill. i 4. kvartal 2015, mot NOK 1.032 mill. i samme kvartal i 2014. Totalt slaktevolum i kvartalet var 110.551 tonn (105.122 tonn). Forventet slaktevolum for 2016 er 436.000 tonn, ned 4.000 tonn fra tidligere estimater.

GC Rieber Shipping hadde driftsresultat på minus NOK 309,5 mill. i 4. kvartal 2015 mot pluss 78 mill. samme periode året før. Resultatet før skatt for perioden ble minus NOK 400,1 mill.

Havila Shipping foretok impairment nedskrivning i 4. kvartal regnskapet på NOK 1,388 mrd.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-6 var 14.323 tonn (14.839 tonn) til pris kr. 53,21 (51,26) per kg. Prisen i samme uke i fjor var 45,62.

Russland og Saudi Arabia er blitt enige om å fryse oljeproduksjonen på januar 2016 nivået (som er nær rekord nivå) i et forsøk på å støtte opp under oljeprisene. Betingelsen er at også andre produsenter følger etter. Det synes ikke som om Iran vil gjøre dette, mens Irak har døren på gløtt for en form for samarbeid. Qatar og Venezuela inngår imidlertid i samarbeidet.

Tungt for riggverft i Asia. Singapores Keppel og Sembcorp sliter. Keppel er primært bygger av jack-ups og hadde opprinnelig 15 nybygg leveringer på programmet for 2015, men kun syv ble overtatt – etter at kontrahentene hadde bedt om utsettelser. Sembcorp leverte kun en rigg i 2014, ned fra åtte i 2014 og fremla netto tap på S$290 mill. (US$206m) i 2015 sammenlignet med profit på S$560m for 2014. Nye ordrer for Keppel falt med 67% i 2015 fra året før.
Med mange offshore prosjekter kansellert eller satt på vent, måtte Sør-Koreas Hyundai HI og Samsung HI begge fremlegge tap for 2015.

Kjekt å være i Tank p.t. Greske Tsakos Energy Navigation (TEN) økte utbytte til aksjonærene med 33% etter selskapets sterkeste vekst noensinne. Rederiet får levert 7 nye skip i 2016 som er under langsiktige kontrakter, og ytterligere 6 enheter i 2017 og markedsfører seg som et godt sted å foreta investeringer for dem som ser positivt på tank markedet fremover. Grunnet rimelig aksjekurs driver TEN et aktivt “share buyback program” for tiden.

Det amerikanske meglerfirmaet Poten & Partners mener at usikkerheten om tankmarkedets retning har økt siden starten av 2016. Med nåværende produksjon er tilbudet av både råolje og raffinerte produkter for stort, hvilket støtter spot ratene p.t. Men noen mener at lave oljepriser og press på raffineringsmarginene vil til slutt føre til reduksjon i tank etterspørselen, samtidig som flere nybygg entrer markedet.

Sterkere sammen. Star Bulk Carriers Corp. som børsnoteres på Nasdaq, opplyser at det går inn i Capesize vessel pooling agreement (“CCL”) med Bocimar International NV, Golden Ocean Group Limited og C Transport Holding Ltd. Star Bulk skal markedsføre 9 av sine Capesize bulkers som del av CCL flåten. Disse skipene har hittil blitt operert på spot markedet. CCL flåten består nå av 65 moderne Capesize skip som blir drevet fra Singapore og Antwerpen. Star Bulk har nylig kvittet seg med flere moderne skip, blant annet Obelix på ca. 181.433 dwt bygget i 2011 ved Imabari, Japan som ble solgt for $23,5 mill. – rapportert i Ukeblikk 1. februar.

Sterkere sammen II. Sammenslåing av China Shipping Group og China Cosco Group er nå fullført. Det bringer sammen linjeavdelingene i de to selskapene, COSCO og CSCL. Det rapporteres også at de to er i samtaler med andre containerlinjer som Evergreen, OOCL og CMA-CGM og muligheten av å danne en ny allianse.

Foreløpige tall viser at Kinas kull import falt med 9% år/år i januar til 27 mill. tonn. Landets import av jernmalm økte med 5% til 82 mill. tonn.

Port of Los Angeles rapporterte travleste januar noen sinne med økning i container håndtering på 33% fra januar i fjor til 704.398 teu.

Grønn forandring koster. Det tyske energiverket RSW foretok nedskrivning på €3 mrd. som påførte selskapet tap i 2015. Tyskland skal som kjent generere 80% av elektrisitet fra sol og vind innen 2050, opp fra dagens 25%. RSW måtte droppe det vanlige utbytte til eierne som for en stor grad består av kommunale aksjonærer, og som har stolt på årlig utbytte til offentlige tjenester som skoler og sykehus. For Essens vedkommende betyr dette at €18 mill. må finnes på annen måte – midt i en tid med flykningetilstrømning som setter de offentlige finansene under enormt press.

zachs@skipsrevyen.
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).