22.02.2016 Bulk carriers.

Capesize.
Oppgangen stoppet, og uken endte igjen på bare $2.640 som snitt for time charter rutene.
Men periode markedet har vært aktivt (på samme måte som secondhand kjøps/salgs markedet) med flere slutninger. Ratenivået er dog elendig, selv om det er bedre enn det som oppnås på spot markedet, og ligger på fra $4.800 per dag for 179.000 dwt skip til $6.900 per dag for 181.000 dwt bygget 2015 levering Fjerne Østen for ca. ett år. To skip ble sluttet til rate basert på Baltic Cape Index pluss 19,5% med ‘gulv’ på $3.000.

Panamax.
Etter 10 dager med oppgang nådde ikke markedet lenger opp enn $2.870 i snitt. Det forteller vel det meste.

Supramax.
Ratene steg hele uken til nesten $3.000 per dag i gjennomsnitt.
Periode. Belocean bygget 2011 58.018 dwt, 4×30 t. kraner, rapporteres sluttet for 10-15 måneder til $3.950 per dag med Cargill som befrakter.

Short-sea.
Raten er uforandret på ca. $18,50 per tonn fra østkysten UK/Kontinentet til Nord-Spania, og omtrent samme rate gjelder fra Lower Baltic til Kontinentet − for 3.000 tonn laster.

zachs@skipsrevyen.
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL