20.04.2015 Tørrlast.

Capesize.
Det beste som kan sies, er at markedet er på vei oppover, men rater på $4.700 per dag bidrar lite.
Periode. China Peace 174.413 dwt bygget 2005 ble sluttet for periode 10-15 måneder, i befrakters opsjon, til $9.000 per dag levering i Kina med franske EDF som befrakter.
Navios Koyo 181.415 dwt bygget 2011 ble sluttet for ett år til $5.500 per dag + 50% BCI (som antas mene halvparten til rederiet hvis BCI overstiger $5.500) med levering Taiwan.
Hebei Joyce bygget 2011 180.099 dwt ble også gjort for ett år med betaling bundet til BCI – 2% med levering Hong Kong til Oldendorff.

Panamax.
Markedet har karret seg over $5.000 for første gang siden slutten av januar.
Periode. Glencore har befraktet tre skip: Crimson Empress bygget 2014 82.250 dwt ble sluttet for 11-14 måneder til $7.650 per dag levering,
Atalandi bygget 2014 76.500 dwt ble sluttet også her for 11-14 måneder til $7.000 for første 30 dager, og deretter $8.000, levering Europa, og
Protefs bygget 2004 73.630 dwt for samme periode til $6.250 per dag levering Kina.

Supramax.
Ratene har falt dag for dag siden 31. mars, og nå til $6.470 per dag i snitt.

Short-sea.
Markedet falt med $1 til ca. $25 per tonn fra østkysten UK/Kontinentet til Nord-Spania, – og med $1,25 til ca. 18 per tonn fra Lower Baltic til Kontinentet − for 3.000 tonn laster.

zachs@skipsrevyen.
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL