20.04.2015. Tank, LPG, Offshore

VLCC.
Den generelle inntjeningen hittil i år ligger på vel $50.000 per dag omregnet til time charter basis – mot $27.800 for samme periode i 2014, ifølge tall fra Clarkson Research. Denne uken steg ratenivået med 2,5 WS poeng for traden fra Midt-Østen Gulfen til Fjerne Østen, og inntjeningen ligger på ca. $60.000 per dag på time charter.

Suezmax.
Den generelle inntjeningen hittil i år ligger på ca. $48.000 per dag på time charter basis – mot $28.300 for samme periode i 2014. Dagens marked er på ca. $30.000 for reiser fra Vest-Afrika til USAs østkyst og ca. $34.000 til Middelhavet.

Aframax.
Den generelle inntjeningen hittil i år ligger på ca. $39.000 per dag på time charter basis – mot $27.500 for samme periode i 2014. Mangel på ledige skip førte Nordsjøratene opp i beste siden juli i fjor med ca. $39/40.000 per dag for reiser av kort varighet (lasting og lossing UK/Continent).
Caribs markedet svekket seg litt, men bare til ca. $39.000 per dag for lossing US Gulf med 70.000 tonn last.
Clean reiser på 75.000 tonn fra Midt-Østen Gulfen til Japan var uforandret på ca. $24.000 per dag på t/c basis, mens 55.000 t laster svekket seg betydelig fra $26.000 til under $20.000 per dag.
Panamax størrelse. Caribs til US Gulf for 50.000 tonn var noe ned til ca. $27.000 per dag.

MR product.
Ratedobling for 2015. Den generelle inntjeningen hittil i år ligger på ca. $21.000 per dag på time charter basis – mot $10.3500 for samme periode i 2014.
Markedet i Middelhavet/Svartehavet ble påvirket av forsinkelser gjennom Bosporus-stredet som førte til mangel på skip i posisjon. Det igjen førte raten for 30.000 tonn last fra Svartehavet til Middelhavet opp i innjening på godt over $40.000 per dag.
Laster fra Nord-Europa til USAs østkyst holdet seg uforandret å ca. $19.000 per dag, og rundtur kombinasjonen var litt ned til ca. $25.000 per dag.
Periode. Nave Equinox bygget 2008 og Nave Pulsar bygget 2007, begge ca. $50.922 dwt, er sluttet for ett år til $15.850 hhv. $15.750 per dag ‘pluss Ice premium’ hva nå det måtte innebære.

LPG – VLGC.
Det meldes om en beskjeden rateoppgang for ruten fra Midt-Østen Gulfen til Japan til rate midt på $80-tallet per tonn som på time charter basis betyr et sted i området $75/80.000 per dag.
Perioderaten for 160.000 cbm moderne LNG carriers svekkes stadig, – nå til ca. $41.000 per dag for ett års varighet.
To norske VLGC nybygg er levert fra asiatiske verft: Breeze til Avance Gas Holdings fra Jiangnan Changxing som rapporteres å ha kostet $63,5 mill., og Clipper Jupiter til Solvang ASA fra Hyundai HI der prisen visstnok var $62,5 mill. Dagens nybygg pris ligger på ca. $77,5 mill.
BW LPG har sikret seg fire nybygg resalg VLGC’er til lavere pris (enn ovennevnte) fra DSME etter at opprinnelig kontrahent ikke kom opp med betaling nr. 2 for skipene. Prisen som BW LPG må ut med, er ca. $72,5 mill. per skip med levering mellom juli og desember 2016.

Offshore.
Nok en uke med svakt marked. Flere forretninger rapporteres som private&confidential, men de rapporterte viser tall under £10.000 for anchor handlere og ca. £3.000 per dag for PSV’ene.

zachs@skipsrevyen.no
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL