20.01.2014 Tørrlast.

Salg til resirkulering i 2013 ble ca. 22 mill. dwt med bulkers. Dette er ned fra 33 m dwt i 2012.

 I denne uken, den 14. januar, var markedet på omtrent samme nivå for både Capes, Panamax og Supramax – ca. $12.500/12.800.

 Capesize.
De tre siste dagene i uken bedret markedet seg til like over $15.000 per dag.
Periode. Stella 179.700 dwt ble sluttet for 10-13 måneder til kornhuset Cargill til $20.000 per dag levering Far East spot/prompt.

 Panamax.
Markedet har vært på vikende front siden midten av desember, og er nå på $12.470 per dag i gjennomsnitt.
Skal man dømme etter aktiviteten på periodefronten, er det imidlertid optimisme. Minst seks slutninger ble rapportert for ett års varighet eller lenger, og ratene basis levering Far East er på ca. $14.250 per dag.
Ett skip ble sluttet for 18/21 måneder til høyere rate, $15.800, også her levering i Fjerne Østen.

 Supramax.
Spot markedet beveget seg sakte nedover til ca. $12.200 per dag.
Periode. Thor Insuvi 52.489 dwt bygget 2005 ble sluttet for ett år levering Djibouti (Øst-Afrika/Aden gulfen) til $12.150 per dag.

 Short-sea.
Raten steg med 50 cents til ca. $24 per tonn fra østkysten UK/Kontinentet til Nord-Spania, – og samme rate gjelder fra Lower Baltic til Kontinentet – for 3.000 tonns laster.

 zachs@skipsrevyen.

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

 

DEL