20.01.2014 Nyheter.

Norshore Holdings, Sotra kontraherer et boreskip ved CIMC Raffles, Kina for levering 2. halvår 2016, med opsjoner for tre enheter til. Prisen skal være vel NOK 1,5 mrd. for MT 6028 designen.

 En internasjonal kunde har plassert en nybygningsordre ved Vard Holdings for et Diving Support & Construction skip av VARD 3 06 design. Prisen er ikke oppgitt, men antas å ligge mellom 1,0 og 1,5 mrd. kr for det 157 m lange skipet. Levering er satt for mid 2016.

 Northern Offshore International Drilling Company har inngått en langsiktig borekontrakt for boreskipet Energy Searcher med et beslektet selskap av CAMAC Energy Inc. Kontrakten er for ett år med opsjon for forlengelse med oppstart offshore Nigeria i første halvår 2014. Verdien for den faste delen er like under $100 mill. pluss mob. fees.

 Et datterselskap av Klaveness Ship Holding kontraherer to 80.500 dwt comination carriers ved Zhejiang OuHua Shipbuilding for levering i 2016. Skipene går inn i Cabu flåten. Kontrakten inneholder opsjoner for flere skip. Antagelig henger kontraheringen sammen med den nylig publiserte avtalen mellom Torvald Klaveness og Alba (Aluminium Bahrain) om en langsiktig fraktkontrakt med forventet årlig omsetning på ca. $25 mill.

 Sammen med sin strategiske samarbeidspartner innen Offshore Survey, Marine Mætteknik (MMT) i Göteborg, har Reach utviklet og satt i produksjon en nestegenerasjon survey ROV, Surveyor, spesielt egnet for rørinspeksjon og havbunnsundersøkelser. Den nye farkosten vil bli levert i løpet av sommeren 2014 og planlegges operert i nært samarbeid med MMT ombord i egnet fartøy.

 BW Offshore og HRT har inngått en ett-års forlengelse for FPSO Polvo. Den faste perioden er forlenget til 3. kv. 2015 med opsjoner frem til 3. kv. 2022. Som per tidligere info har BW Offshore undertegnet LOI for erverving av 30% i Polvo feltet fra HRT.

 Så har NAO overtatt alle seks PSV’ene som ble kjøpt fra Ulstein Group. Tre skip ble overlevert i desember og de siste tre i januar. Skipene er bygget i 2012/13. Fem av de seks skipene har kontraktsbeskjeftigelse, og ratene ligger i området US$25/29.000 per dag.

 TTS Group er informert om at Sigma Drilling Ltd har sagt opp byggekontrakten med STX Offshore & Shipbuilding Co Ltd i Korea vedr. et nytt  boreskip. Som en konsekvens av dette er en løfteutstyrspakke fra TTS med en total verdi på NOK 130 mill. også kansellert. TTS Group har investert $5 mill. i Sigma Drilling AS i forbindelse med at Sigma plasserte ordren for et boreskip hos STX. Skeie-gruppen som kontrollerer ca. 30% av aksjene i TTS Group ASA, har investert i Sigma separat.

 Rekordmange felt i er drift på norsk sokkel, og det ble funnet halvparten så mye olje og gass i 2013 som det som ble produsert, ifølge Oljedirektoratet. Det har aldri blitt boret så mange undersøkelsesbrønner, og antallet letebrønner var det nest høyeste noensinne. 20 nye funn ble gjort i 2013, syv flere enn året før. Funnene i de siste årene har skapt en fornyet interesse for Barentshavet.
I 2013 ble det produsert 213,7 mill. Sm³ oljeekvivalenter (o.e.). Dette er 49,8 mill. mindre enn i rekordåret 2004, og 4,9% mindre enn i 2012. Oljeproduksjonen fortsatte å synke, og nedgangen i gassalget var som ventet etter det uvanlig høye nivået i 2012. Totalproduksjonen av petroleum antas å bli 215 mill. Sm³ o.e. i 2014, ca. 0,5% høyere enn i 2013, og vil deretter stige svakt i de neste ti årene.
Investeringene for 2014 antas å nå 176 mrd. kr, 3 mrd. over det foreløpige tallet for 2013. Deretter er de ventet å stige til ca. 180 mrd. kr i 2015, for så å ligge rundt 170 mrd. fram til 2018. Det høye kostnadsnivået og usikkerheten om olje- og gassprisene framover innebærer en betydelig utfordring for den videre utviklingen på norsk sokkel. (Oljedirektoratet).

 Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-2 var 15.118 tonn (9.341 tonn uken før) til pris kr. 48,75 (50,34) per kg.

 Salg til resirkulering i 2013 ble ca. 22 mill. dwt med bulkers og 11,3 m dwt med tankskip. Dette er for bulkers ned fra 33 m dwt og for tankers lavere enn de 12,4 m dwt i 2012. Særlig det siste er forbausende i betraktning av det svake fraktmarkedet i lange perioder av året.

 Royal Dutch Shell vil selge noen av sine oljefelt i Nordsjøen som en del av et $15 mrd. nedskjæringsprogram for de neste to årene. Shells europeiske olje-/gass sektor har gjort det relativt dårlig det siste året med for store investeringsutgifter i forhold til selskapets verdier. Shell var en gang en av de største aktørene innen UK offshore industri og står fortsatt for 12% av UKs olje og gass med interesser i mer enn 50 felt.

 Eksporten av olje fra sørlige terminaler i Irak har hittil i 2014 steget med 300.000 fat/dag sammenlignet med desember. Det har vært ekspansjon av terminalenes handling kapasitet fra 1,8 til 2,5 mill. fat/dag.

 Beacon Holdings Group har kontrahert en semi-submersible GM4-D rigg ved Yantai CIMC Raffles.  Riggen vil få navnet Beacon Atlantic og skal leveres i 4. kv. 2016 og er designet av Global Maritime. Riggen skal operere på dyp opp til 500 m og kan børe brønner ned til 8.000 m. Riggen er designet for tøffe værforhold inkl. arktiske strøk.

 GasLog Ltd. kjøper tre LNG carriers fra Methane Services Ltd med certeparti tilbake til selger for 6 år fast med befrakters opsjon forlengelse for to av skipene med 3-5 år. Skipene er bygget i 2006/07 ved Samsung HI. Total pris er ca. $468 mill. Skipene er på 145.000 cbm. Forretningen ventes konkludert i løpet av første halvår. GasLog har fått arrangert kredittfasilitet fra Citibank, N.A. London Branch på $325,5 mill.

 J. Lauritzen har akseptert å selge flåten på tre bøyelastere til Knutsen NYK Offshore Tankers, Norway (KNOT). Salget har forbehold om kjøpers inspeksjon av de tre skipene, og at nåværende befraktere godkjenner overførselen av eierskap i skipene. Intensjonen er at skipene skal overleveres mellom 1. april og 15. mai 2014. Med forbehold om at salget går endelig i orden, vil transaksjonen styrke JLs kontantposisjon med USD 65 mill.

Omtrent samtidig har Lauritzen Bulkers kontrahert 2 x 61.000 dwt Ultramax skip ved  DACKS, Dalian, Kina og 2 x 63.000 dwt skip ved Imabari S.B, Japan med levering i 2016 hhv. 2017.

 Brittany Ferries har formalisert en kontrakt med STX France for bygging av det som vil bli verdens største Ro-Pax skip med LNG fremdrift. Skipet skal leveres i slutten av 2016.

 Indonesias regjering iverksatte forbud mot eksport av visse mineraler den 12. januar. Det gjelder spesielt nikkel og bauxitt som totalt stod for 97 mill. tonn i 2013. Varslag som kobber, jernmalm og tinn konsentrat kan fortsatt eksporteres frem til 2017.

 Med oppstart i februar vil syv container linjer, Maersk, CMA-CGM, APL, OOCL, Hamburg Sud, ESL og RCL samarbeide på tre Far East-Indian Subcontinent servicer. Linjene vil benytte 18 skip i 4200/6600 teu størrelsen.

 US Federal Maritime Commission (FMC) har anmodet om mer informasjon fra G6 Alliance om planene for utvidelsen av samarbeid både Transpacific og Transatlantic. Rederiene må svare på hvordan planene vil påvirke forbrukerne, US flag flåten internasjonalt og tredje parts interesser, inkludert terminaler og bunkersleverandører.

 Los Angeles handlet 11% flere containers i desember enn samme måned året før. En grunn til økningen skal være kinesisk nyttår som i år starter 31. januar. Importen økte med 8,6% til 322.500 teu, mens eksporten var opp med 16,8% til 172.261 teu.

 zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

 

DEL