19.10.2015 Nyheter.

Rolls-Royce skal levere skipdesign og -utstyr til Østensjø nybygget i Spania, ved Astilleros Gondan, forøvrig det første vindmøllefartøyet som er designet av Rolls-Royce. Det nye fartøyet er spesialutviklet til bruk i offshore vindproduksjon i grunnere farvann, og skal i oppdrag utenfor kysten av Storbritannia, i vindparken Race Bank. Utstyrspakken består av hovedpropeller, stillegående sidepropeller), DP2 dynamisk posisjonering, elektrosystem, dekksmaskineri og den nyeste generasjonen av Acon automasjons- og kontrollsystem.

Subsea 7 S.A. er tildelt en kontrakt (rederiet kaller den ‘sizeable’, definert som mellom USD 50 og 150 millioner) av Pharaonic Petroleum Company for utvikling av East Nile Delta Phase 3 Project (END-3). Prosjektet omfatter blant annet «installation engineering, procurement and fabrication of rigid spools, and installation of pipeline, umbilical and subsea structures to develop the resources from two wells including 8 kilometres of umbilicals and pipeline».
Offhore installasjonene starter i 4. kvartal 2015 med Subsea 7 fartøyene Rockwater 2 og Seven Borealis.

Farstad Shipping har inngått avtaler som sikrer seks offshoreskip sysselsetting, enten ved forlengelser eller nye kontrakter, mens Petrobras i Brasil har terminert en kontrakt. Ofte har rederiet oppgitt totalverdien av nye kontraker, men ikke denne gangen. Det dreier seg om totalt ca. fem års varighet.

SSB opplyser at hvis man ser bort fra april i år, var handelsoverskuddet i september det laveste siden desember 2004. Overskuddet var på 15,5 mrd. kr. Råoljeeksporten falt med 42,5 prosent fra tilsvarende måned i fjor, mens eksporten av naturgass økte med 28,4 prosent.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-41 var 18.604 tonn (18.598 tonn uken før) til pris kr. 43,09 (40,07) per kg. Prisen i samme uke i fjor var 34,40.

Skipsbygging. Per slutten av 3. kvartal 2015 bestod den globale ordreboken av 4.775 skip på totalt 300,9 mill. dwt. Ordreboken har falt med 8% hittil i år, hovedsakelig innen bulk carriers. VLCC beholdningen har derimot steget med 10 mill. dwt med halvparten planlagt for levering i 2016. Koreanske verft har den største VLCC ordreboken med 64 skip / 19,4 m dwt nå i ordre.
I løpet av årets ni første måneder er 857 skip på totalt 68,5 mill. dwt blitt kontrahert, – en nedgang på 25% år/år. Kontrahering av bulkers er historisk lavt med kun 152 enheter på 10,2 m dwt, ned med 80% år/år målt i dwt annualisert. (Kilde. World Shipyard Monitor).

Demolition (resirkulering). Mens teoretikere (ref. Norges Rederiforbund: «we say, as the first shipowners association in the world, no to the beaching of ships» – ref Ukeblikk 24.8 og 31.8) kommer med sine utspill, er virkelighetens verden en annen. En demolition megler uttalte denne uken : «We do not recall a year when so many obstacles have been placed in front of the recycling industry, creating so much uncertainty and pressure. This has made the market generally lifeless» — og «The sentiment has worsened in India with only 20 yards in Alang actually functioning out of a possible 200, a frighteningly low statistic».
Resultatet sikkerhetsmessig kan bli at overmodne resirkuleringskandidater fortsetter å flyte rundt på verdenshavene lenger enn de burde.

Opec tror på kraftig fall i skiferproduksjonen og nedjusterer anslaget for non-Opec tilførsel for 2015 og 2016 med 200.000 hhv. 500.000 fat/dag. Etterspørselen justeres derimot opp med 100.000 fat/dag for 2015.

Olje/Irak. I henhold til foreløpige lasteprogrammer vil Iraks oljeeksport bli på ca. 2,8 mill. fat/dag i november fra landets sørlige terminaler, hvilket er ned fra planlagte 3,7 mbd i oktober. Gjennomsnittet for årets åtte første måneder var 2,7 mbd ifølge regjeringskilder i Irak.

Kinas import av jernmalm økte med 3% år/år i september til 84,9 mill. tonn. For hele 2015 er anslaget vekst på 2%. Dette kan settes opp med gjennomsnittlig årlig økning på 11% for perioden 2011-14.

Kinas kullimport falt med 16% år/år i september til 17,8 mill. tonn. For året hittil er fallet på 30% fra samme periode i 2014.

Kinas handelsvirksomhet fortsatte med svake tall for september. Verdien av importen falt med 20% år/år, mens eksporten falt med 4%. Fallet i commodity prisene har naturlig nok forsterket nedgangen i dollar-verdi. Men også sjøgående importvolum falt – med ca. 1% år/år. Eksporten har imidlertid økt med 6% i volum, men mye av dette tilskrives stålprodukter som må eksporteres pga av nedgang i hjemmeforbruket av stål i Kina.

Kinas bankutlån økte til rekordnivå i september etter godkjennelse av flere infrastruktur prosjekter. De totale utlånene ligger 30% høyere enn 2014 for perioden januar-september.

Korn er den tredje viktigste handelsvaren for bulkers, og USA er verdens største eksportør. I september falt USAs eksport med 6% fra samme måned i fjor.

‘Idle’ containerskip kapasitet (skip uten beskjeftigelse) nådde høyeste tallet hittil i 2015 med ca. 0,8 mill. teu tidlig i oktober. Det representerer 4% av flåtens totale kapasitet – høyest siden mars 2014.

Containerskip ratene er under press med lavere volumer. Benchmark raten for et 4400 teu Panamax skip falt 27% i september fra måneden før til $10.000 per dag. I Sub-Panamax sektoren raten for et 2750 teu gearless skip falt med 12% måned/måned til $8.600 per dag. Også Post-Panamax størrelsen måtte tåle nedgang i september med 3-års raten for et 6800 teu skip på $19.000 per dag, ned med 12% fra august.

zachs@skipsrevyen.no
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL