19.10.2015 Bulk carriers.

Baltic Panamax Index per 16.10.2015 var den laveste på denne dato i hele perioden 1998-2015 — til og med lavere enn 2008 da markedet hadde fullstendig kollaps fra topp- til bunnrater. Flere år har imidlertid ligget like i nærheten av dagens marked på denne tiden av året; i 2014, 2012, 2001 og 1998.

Korn er den tredje viktigste handelsvaren for bulkers, og USA er verdens største eksportør. I september falt USAs eksport med 6% fra samme måned i fjor.

Capesize.
Markedet har falt i hele oktober og er nå nede på $9.230 som gjennomsnitt for de viktigste time charter trades.
Peiode. Omsider ble noen skip befraktet for periode: Nymphe 180.018 dwt bygget 2009 ble sluttet for 10-15 måneder til $10.650 per dag levering Kina med franske EDF som befrakter.
Samjohn Solidarity 180.702 dwt bygget 2010 ble tatt av Anglo American for 11-16 måneder til $10.750 per dag levering del Hong Kong.

Panamax.
Etter vel en ukes oppgang falt markedet tilbake og ligger i snitt på ca. $5.800 per dag som nok er lavere enn daglige driftsutgifter (ekskl. renter og avdrag).
Også her skjedde det noe på periodemarkedet: Bright 82.165 dwt Gemini bygget 2013 ble sluttet for 10-14 måneder til $7.750 per dag levering Taiwan til E.On. Cargill chartret Melite 76.423 dwt bygget 2004 for 11-14 måneder til $7.350 per dag levering Kina, mens Thor bygget 2005 76.838 dwt oppnådde bedre rate, $8.000, for 9-12 måneder, muligens grunnet leveringsposisjonen, Malaysia.

Supramax.
Sammenhengende nedgang siden 25. august da nivået var $9.770 til dagens $6.880 som gjennomsnitt.

Short-sea.
Ratene har tatt seg opp igjen til ca. $19,25 per tonn fra østkysten UK/Kontinentet til Nord-Spania,- og til ca. 16,50 per tonn fra Lower Baltic til Kontinentet − for 3.000 tonn laster.

zachs@skipsrevyen.
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL