17.11.2014. Tank, LPG, Offshore

VLCC.
Markedet var litt ned, men time charter equivalent for forskjellige trading ruter viser likevel over $40.000 per dag. Midt-Østen Gulfen til Far East svekket seg med 3 WS poeng til WS 53 som betyr ca. $42.000 per dag på time charter.

Suezmax.
Det generelle markedet bedret seg til tilsvarende time charter på ca. $40.000 per dag, $4.000 høyere enn forrige uke. Spesielt steg ratene i Middelhavet, mens Vest-Afrika til USAs østkyst holdt seg uforandret på ca. $34.000 per dag.

Aframax.
Også her var det sterke tall fra Middelhavet / Svartehavet med inntjening på time charter basis på godt over $40.000. Caribs til US Gulf holder seg på sterke $43-44.000 per dag.
Markedet steg også for reiser innen Nordsjøbassenget til ca. $34/35.000 per dag – høyest siden midten august.
Clean traden fra Midt-Østen Gulf til Japan svekket seg med 10 poeng med inntjening like under $30.000 per dag.

Handy product.
For 37.000 tonns skipninger fra Europa til US Atlantic Coast steg WS raten til 145 som betyr ca. $17.000 per dag, og for rundtur kombinasjonene med last fra US Gulf tilbake til Europa økte resultatet til ca. $30.000 per dag grunnet 30 poengs høyere rate for sistnevnte leg.
50.000 tonn laster Caribs / US Gulf steg til nivå tilsvarende ca. $24/25.000 per dag.
Periode. Stena Weco forlenget charter med St Katharinen 50.300 dwt med 7 måneder til $16.500 per dag, og Shell sluttet Pyxis Delta 46.616 dwt for 6 måneder til $14.000 per dag.
Petrochina sluttet Gui Chi bygget 2012 48.000 dwt for 1 år til $13.800 per dag.

LPG – VLGC.
Traden fra Midt-Østen Gulfen til Japan viser svakere utvikling med time charter return på ca. $70.000 per dag.
Markedet i Atlantic er også svekket i forhold til hva som har vært normen i det siste, og inntjeningen sies nå å være lavere enn fra Midt-Østen.

Offshore.
AHTS markedet lå på cirka £30/35.000 per dag for rigg forflytninger. Flere PSV oppdrag ble gjort til dagrater under £10.000.

Nybygg. Malaysisk rederi, Jasa Merin, kontraherer to AHTS fartøyer ved malaysisk skipsverft, Muhibbah Marine, til skipspris RMB 109,5 mill. (tilsvarer ca. NOK 121 mill.) for levering i 2015. Så kan man undre på hva som skjuler seg bak prisen.

12 nye offshore service fartøyer av forskjellige slag ble levert fra verdens skipsverft i løpet av uken ihht til en meglerliste, kun ett av disse kom fra norsk verft, mens de fleste ble bygget i Østen.

zachs@skipsrevyen.no
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL