16.03.2015. Tank, LPG, Offshore

Etter oljeprisfallet har det vært mye snakk om contango for oljemarkedet (høyere pris frem i tid enn spot markedet). Det har vært spekulasjoner om at dette ville oljeselskapene og -traderne dra nytte av ved å befrakte inn tankskip for lagring av olje for så å selge lasten på et senere tidspunkt. Men etter en aktiv start, har interessen for flytende lagring dabbet av, – kanskje fordi contango kurven ikke ble bratt nok til å berettige lagringsutgiftene. Og, ifølge noen er det nå billigere å lagre olje på land.

VLCC.
Mange laster ut fra Midt-Østen Gulfen, men befrakterne klarte å holde ratene i sjakk. Det betyr at inntjeningen for reiser til Far East holder seg nær $50.000 per dag på time charter basis.

Suezmax.
Litt opp og ned for Vest-Afrika markedet, men uken endte litt lavere, knappe $50.000 per dag, retning USA og på ca. $53.000 for laster til Middelhavet – ned med $7.000 fra forrige uke.
Periode. Koch sluttet Voyager 149.991 dwt for 1 år med opsjon nok 1 år, men raten rapporteres ikke.
Litasco befraktet Center 156.644 dwt bygget 2011 for 1 år til $31.000 per dag.

Aframax.
Caribs / US Gulf traden falt med 20 poeng (for 70.000 tonn last) til WS 170 som imidlertid fortsatt gir gode time charter tall – ca. $49.000 per dag.
Laster innen Nordsjøområdet var noe opp med inntjening oppunder $30.000 per dag.
Clean laster fra Midt-Østen Gulfen til Japan svekket seg til ca. $27.000 per dag for 75.000 tonn.
Periode. Shell chartret Maersk Petrel 109.672 dwt bygget 2007 for 2 år til $22.000 per dag og DHT Sophie bygget 2003 112.045 dwt for 2 år til $22.500 per dag.

Panamax.
50.000 tonn fra Caribbean til US Gulf var noe ned til ca. $33.000 per dag i inntjening.
Periode. Mjolner sluttet Commander bygget 2004 71.024 dwt for 10 måneder til $20.000 per dag.

Product.
Ratene utviklet seg fint i Atlantic med ca. $29.000 for vestgående trade og ca. $40.000 på rundtur (kombinert med last fra US Gulf tilbake til Europa).
Singapore til Japan for 30.000 tonn var litt ned til ca. $15.000 per dag.
Periode. Frontline sluttet Gold Point og Iron Point på ca. 51.000 dwt for 6 option 6 måneder til $14.750 hhv. $15.250 per dag.
Stena Weco chartret fire skip, alle ca. 51.000 dwt, bygget 2014 for 5 år til $16.500 per dag (Green Hellas, Green Planet, Green Sea og Green Sky.

LPG – VLGC.
Markene holder seg på høye nivåer både øst og vest for Suez. AG til Japan ligger på over $100 per tonn, hvilket innebærer et sted på $90.000-tallet per dag på time charter basis.
LNG raten for ett års time charter synes fortsatt å være på vikende front med ca. $47.000 per dag.

Offshore.
Riggforflytninger ble betalt med helt opp i £50.000 per dag denne uken, men også noen på £20.000-tallet. PSV ratene fortsetter å ligge på mellom £3.500 og £5.000.

zachs@skipsrevyen.no
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL