15.09.2014 Tørrlast.

Capesize.
Spot markedet steg med $1400 til $18.575 per dag midt i uken, men falt så med et par hundre dollars.
Periode. Golden Feng 169.232 dwt ble sluttet for ett år til Quadrolink til rate basert på Capes Baltic indeks + 3%.

Panamax.
Markedet falt de tre siste dagene i uken og endte på $7.000 per dag.
Periode. ABY Jeannette (nybygg) 82.566 dwt ble sluttet for ett år til $12,000 med levering tilbakedatert til 21 august ‘on passing Muscat outbound’ til Scorpio.
Dione 75.172 dwt bygget 2001 ble chartret for 13-17 måneder til $9.100 per dag levering Far East med RWE som befrakter.

Supramax.
Oppgangen som startet midten av juli, tok omsider slutt på nivået $10.425 den 5. september. Deretter har det vært opp og ned annenhver dag med kun små bevegelser.

Short-sea.
Raten holdt seg uforandret på ca. $22,50 per tonn fra østkysten UK/Kontinentet til Nord-Spania, – og på ca. $19 per tonn fra Lower Baltic til Kontinentet – for 3.000 tonns laster.

zachs@skipsrevyen.

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

 

 

DEL