14.09.2015 Bulk carriers.

Korn som varesalg er som kjent viktig spesielt for Panamax og Supra-/Handymax, og USA er verdens største eksportør. Spesielt mais og soyabønner kan være gode markedsindikatorer siden de skipes gjerne over lengre distanser. Markedsåret er 1.9 – 31.8, og USA eksporten for året 2014/15 viser nedgang på 3% for mais til 45,8 mill. tonn, og økning på 12% for soyabønner (Kina er den store kjøperen) til 49,8 mill. tonn.

Capesize.
Etter å ha vært oppe i $9.500 i begynnelsen av uken falt markedet til vel $8.600 som snitt av time charter rutene. Periode markedet synes dødt (for alle størrelser).

Panamax.
Svak utvikling også her fra $6.700 for en uke siden til dagens $5.900, og dermed tilbake til juni nivåer.

Supramax.
Heller ikke denne størrelsen holder stand – mange moderne skip konkurrerer om oppdragene. Markedet har falt til ca. $8.500 per dag.

Short-sea.
Ratene har holdt seg uforandret i to uker på ca. $19,75 per tonn fra østkysten UK/Kontinentet til Nord-Spania, og ca. 15,50 per tonn fra Lower Baltic til Kontinentet − for 3.000 tonn laster.

zachs@skipsrevyen.
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL