14.03.2016. Tank, LPG, Offshore

VLCC.
Aktiviteten steg i Midt-Østen Gulfen, og raten til Fjerne Østen ga inntjening helt opp i ca. $80.000 per dag omregnet til time charter, eller høyeste nivå siden begynnelsen av januar.

Suezmax.
Her steg ratene fra Vest-Afrika til Middelhavet til ca. $28.000 per dag.

Aframax.
Caribs/US Gulf markedet falt litt tilbake til ca. $30.000 i daglig inntjening.
Innen Nordsjøområdet virker det som om raten er fastlimt til WS 92,5 for 80.000 tonn last. Det gir inntjening på ca. $20.000 per dag.
Svartehavet til Middelhavet styrket seg betydelig til nivåer ca. $30.000 per dag.

Clean markedet for LR2 størrelsen fra Midt-Østen Gulfen til Japan økte til ca. $21.000 per dag på t/c basis.

MR product.
Svak utvikling for last fra Europa til US Atlantic denne uken og inntjening ned mot $10/11.000 per dag. Hvis våre tall er riktig, er dette laveste på 1,5 år.
Periode. Mange slutninger. Koch tok tre skip i 47/49.000 dwt størrelsen for ett års time charter til $17.750 per dag, hvorav ett nybygg, Hellas Revenger, med levering ex yard. Scorpio sluttet også tre skip, men i 38.000 dwt størrelsen og for 3 år pluss opsjoner til rate for første året på $15.600 per dag stigende til $16.500 for år 2 og $17.500 for år 3.

LPG – VLGC.
Nedturen fortsetter og nå til $33 per tonn fra Midt-Østen Gulfen til Japan for 46.000 tonn last, og det betyr time charter inntjening midt på $20.000 tallet per dag.
Time charter nivået for ett års time charter antas være ca. $30.000 per dag.
Igjen begrunnes utviklingen med den høye ordreboken. Fraktene fra US Gulf til Japan kan ha nådd en bunn, ifølge meglerkilde.

LNG 160.000 cbm spot nivået oppgis holde seg på ca. $27.000 per dag.

Offshore.
Det var sparsomt med rapporterte rater denne uken da omtrent alt var på P&C basis. Noen ‘rig moves’ ble gjort til £12.000 per dag og en PSV forretning til £4.500. En heller skuffende utvikling.
Total UK chartret standby skipet Esvagt Claudine for 6/6 måneder for ERRV tjenester, men ingen dagrate rapportert.

zachs@skipsrevyen.no
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL