14.03.2016 Bulk carriers.

USAs korneksport falt med 18% i januar målt mot januar året før. Måneden før var tallet -17% år/år.

Capesize.
Nok en skuffende uke, og spot markedet ligger fortsatt på ca. $2.200 per dag, altså langt under det som skal til for driften, selv uten finansutgifter.
Periode. Navios Joy 181.389 dwt ble sluttet for ett år til $6.500 per dag levering Kina til Uniper.

Panamax.
Ratene har steget i over to uker, og nå til gjennomsnitt på vel $3.800 per dag.
Markedet har fått hjelp av korn fra Brasil/Argentina som tiltrakk seg skip fra Stillehavet i tillegg til det vanlige med skip som er ledige i Europa.

Periode. Den beste raten på en stund ble rapportert der nybygget Trade Prosperity 82.000 dwt ble sluttet for 10-16 måneder til $6.250 per dag levering i Østen til Glencore. Et annet skip i samme størrelse måtte nøye seg med $4.850 per dag levering Singapore, og ett i 75.000 størrelsen ble gjort til $4.500 per dag.

Supramax.
Markedet fortsetter oppover og nå til $4.400 i snitt. Det er spesielt i Atlantic det skjer med kornlaster fra både USA og Sør-Amerikla.
Periode. Navios Mercator 53.553 dwt ble sluttet for ett år til $5.000 per dag levering prompt Luanda (Angola, Vest-Afrika).

Short-sea.
Ratene er et hakk opp til ca. $18,75 per tonn fra østkysten UK/Kontinentet til Nord-Spania, og $18,50 fra Lower Baltic til Kontinentet − for 3.000 tonn laster.

zachs@skipsrevyen.
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL