13.01.2014. Tank, LPG, Offshore

 

VLCC.

Markedet svekket seg denne uken, og for Midt-Østen Gulfen til Japans vedkommende til laveste nivå siden slutten av oktober; ca. $22.000 per dag på time charter basis.

Suezmax.

Markedet har virkelig tatt av og fortsatte oppturen til WS 125 for Vest-Afrika til USAs østkyst som betyr inntjening opp i ca. $58.000 per dag – det høyeste nivået siden januar 2010.

Inter-Med laster betaler godt over $80.000 på t/c basis for korte reiser.

Aframax.

Ny topp for traden fra Caribbean til US Gulf med time charter inntjening oppe i ca. $70.000 per dag.

Lasting og lossing i Nord-Europa holdt seg uforandret på ca. $54.000 per dag, mens inter-Middelhavet svekket seg noe til ca. $32.000.

Indonesia til Japan var et hakk ned til ca. $27.000 per dag, mens clean laster fra AG til Japan måtte se inntjeningen falle til $5/6.000 per dag. (Skulle ikke clean laster betale mer enn råolje?)

 

Product.

Raten fra Nord-Europa til østkysten USA steg til $13/14.000 per dag. Kombinert med last tilbake fra US Gulf førte det til time charter resultat på ca. $23.000 per dag.

50.000 tonn fra Caribs til US Gulf steg til ca. $32.000 per dag hjulpet frem av mangel på ledige skip i området.

Singapore til Japan for 30.000 tonn ligger på ca. $11.000 per dag på time charter basis.

Periode. Shell sluttet Tamarin bygget 2008 50.122 dwt for 1 år option 1 år til $14.500 hhv. $15.000 per dag.

LPG – VLGC.

Noe svakere denne uken fra Midt-Østen Gulfen til Japan – ca. $37.000 per dag omregnet til time charter.

Offshore.

I AHTS markedet så man dagrater fra £50.000 til £100.000, mens PSV’ene ble gjort i området £10.000/14.000.

zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

 

DEL