09.05.2016. Tank, LPG, Offshore

VLCC.
Markedet våknet til live, og fra Midt-Østen Gulfen til Far East økte ‘time charter return’ til ca. $44.000 per dag.

Suezmax.
Raten fra Vest-Afrika til Middelhavet falt med 12,5 WS poeng som betyr at time charter equivalent falt til ca. $24.000 per dag.

Aframax.
Markedet i Caribbean for lossing i US Gulf svekket seg betydelig til ca. $22.000 per dag på t/c basis.
Også laster innen Nordsjøområdet viste nedadgående utvikling og kom ned på time charter på bare vel $16.000 per dag – som kan være det laveste siden oktober 2014.

Clean laster 75.000 tonn fra AG til Japan fortsatte nedturen til ca. $14.000 per dag.

Product.
37.000 tonn last fra Nord-Europa til US Atlantic Coast holdt seg uendret på ca. $13.500 per dag omregnet til time charter, og rundtur resultatet med last tilbake fra US Gulf steg med $3.000 til ca. $19.000 per dag grunnet sterkere US Gulf marked.

Periode. BP sluttet Axios 46.792 dwt for ett år til $16.500 per dag levering Singapore.

ATC befraktet Panamax skipet Analipsi Lady 71.818 dwt for ett år til $19.700 per dag levering AG.

LPG – VLGC.
Markedet fra Midt-Østen Gulfen til Japan har kommet opp på ca. $28 per tonn, eller oppunder $20.000 på time charter. Periode raten for ett års time charter antas være vel $25.000 per dag.

Aktivitetsnivået var ned fra ukene før der det ble rapportert over 50 slutninger i april som er imponerende for denne sektoren

BW LPG har solgt med lease-back sitt siste 2016 nybygg fra Daewoo til Nissen Kaiun Co med tilbakekjøpsopsjon. BW LPG har også chartret to japanske VLGC nybygg for levering i 2020 på langsiktig charter med kjøpsopsjoner. Skipene bygges ved Mitsubishi HI.

Avance Gas’ resultat for første kvartal 2016 viser time charter per dag på $38.707 mot $61.444 for 4. kvartal i 2015. Netto resultatet ble $21,1 mill. for kvartalet mot $45,1 mill. i 4.q.2015.

LNG spot markedet holder seg på ca. $30.000 per dag for 160.000 cbm størrelsen.

Offshore.
AHTS markedet viste igjen lite aktivitet og en slutning rapportert til £9.500 per dag. PSV’ene ble gjort til mellom £4.750 og £6.500.

Info: Dette er Zachs’ siste Ukeblikk for www.skipsrevyen.no.

 

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL