09.05.2016 Nyheter.

BW LPG har solgt med lease-back sitt siste 2016 nybygg fra Daewoo til Nissen Kaiun Co med tilbakekjøpsopsjon. BW LPG har også chartret to japanske VLGC nybygg for levering i 2020 på langsiktig charter med kjøpsopsjoner. Skipene bygges ved Mitsubishi HI.

Østensjø kansellerer byggingen av accommodation skipet Edda Fortis. Skipet var nesten ferdig, men grunnet store forsinkelser, kansellerer Østensjø kontrakten.
Det 155 meter lange skipet er bygget ved Hyundai skipsverft i Sør-Korea og skulle egentlig vært ferdigstilt i juni 2015.
Kontrakten ble inngått i april 2013 for mono hull skipet og er bygget ihht Salt Ships design med lengde på 155 m og kapasitet på 800 personer. Kontrakten inneholdt også en opsjon, som tydeligvis ikke er blitt utøvet.

Avance Gas’ resultat for første kvartal 2016 viser time charter per dag på $38.707 mot $61.444 for 4. kvartal i 2015. Netto resultatet ble $21,1 mill. for kvartalet mot $45,1 mill. i 4.q.2015.

Eksportfinans’ resultat, ekskl. urealiserte gevinster og tap på finansielle instrumenter, for første kvartal 2016 viste NOK 42 mill. mot NOK 61 mill. for tilsvarende periode i 2015. Ved utgangen av 1. kvartal 2016 hadde selskapet likviditetsreserver på totalt NOK 29 milliarder.

Solstad Offshore og Reach Subsea har blitt enige om å endre betingelsene for leie av Normand Reach. Den opprinnelige kontrakten utløper i juni 2019. De avtalte endringer har effekt fra midten av juni 2016.
SOFF vil motta en vesentlig redusert rate for Normand Reach. Som delvis kompensasjon vil SOFF motta et vederlag bestående av et kontantbeløp på NOK 56 mill. og aksjer, samt tegningsretter i Reach Subsea ASA, med samlet inntil 9,5% av aksjene i Reach.

Svenske Ektank har kontrahert 2 option 2 18.600 dwt kjemikalietankskip ved kinesiske Chengxi.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-17 var 15.425 tonn (15.169 tonn) til pris kr. 55,65 (56,47) per kg. Prisen i uke-17 i fjor var kr. 37,62.

Den lave nybygg aktiviteten i år gir seg utslag i statistikken. Det er hittil i år kontrahert 28 tankskip og 34 bulkers. Bedre stilt er sektorene passasjerferger og cruiseskip med 27 nye kontrakter i 2016. I hele 2015 ble det bestilt 39 slike skip.
Totalt er det snakk om ca. 113 nybygg ordrer av en viss størrelse som er plassert, en nedgang på 75% år/år annualisert.

Brannene i Alberta, Canada har ført til økt pris for olje, der West Texas Intermediate steg til nærmere $45 per fat. Canadas oljesand felt inneholder verdens 3. største påviste oljereserver. Flere store produsenter har måtte innstille eller redusere produksjonen. Produksjonskuttene oppgis som 500.000 til 800.000 fat/dag, men estimatene forandres hele tiden.

Ifølge tall fra Russlands regjering har landets produksjon av råolje og condensate steget med 1,6% år/år i april til 10,8 mill. fat/dag. Tallet var likevel litt lavere enn måneden før. Eksporten av råolje økte, og for hele 2016 forventes øknng på 3% fra året før.

Kina er inne i en periode med oppbygging av lagrene av råolje, og antallet store tanksip med last til Kina er på høyeste nivå på 16 måneder. Lageroppbyggingen sies å være den raskeste på et tiår (frykt for enda høyere oljepriser?).

Verdens stålproduksjon falt med 0,5% i mars fra samme måned året før. Kina økte imidlertid produksjonen med 2,9% som brakte Asia opp i pluss 0,8%. EU-28 derimot viste fallt på 8,7%.

Skipningene av jernmalm fra Port Hedland, Australia steg med 7% år/år i april til 38 mill. tonn støttet av økning i Kinas import. Kina stod således for 87% av totalen. Hittil i år har Port Hedlands eksport av jernmalm økte med 2% år/år.

Utfordrende tilstander for verdens største containeroperatør, Maersk Line. Overskuddet for første kvartal 2016 falt med 95%. Det forklares med lav etterspørsel og svake fraktrater. Sistnevnte falt med 25,5% fra samme periode året før til $1.875 per feu. Volumene økte imidlertid med 7% til 2,4 mill. feu. Ekspansjonenen i flåten har sin pris.

Spot container raten på traden Shanghai til Nord-Europa falt med 13% fra uken før til $636 per teu – et nivå som likevel er høyere enn snittet hittil for 2016 ($423).

Containerskipsflåten uten arbeid utgjorde 7% av flåten per midten april, hvilket er litt lavere enn en måned tidligere. Imidlertid var det økning i Panamax sektoren av uvirksomme skip.

ExxonMobil lanserer et forskningsprogram med noe som kan bli revolusjonerende teknologi for carbon fangst av CO2. Resultatet kan bety fortsatt bruk av fossile energikilder samtidig som man tar vare på klimaet. Selskapet har inngått partnerskap med FuelCell Energy for utvikling av en ny måte å strippe karbondioksyd fra utslippsgasser fra kraftverk, og til lavere priser enn hva dagens teknologi kan tilby.
ExxonMobil estimerer at at brenselsceller kan tilføye ekstra 120 MW til 500 MW gassfyrte anlegg.

Info: Dette er Zachs’ siste Ukeblikk for www.skipsrevyen.no.

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL