09.02.2015 Nyheter.

Etter at ADA Shipyard i Tyrkia nylig har bygget skrogene til Tenna og Herøysund på vegne av Fiskerstrand, skal de nå like godt bygge hele fergene for Fjord 1 som har bestilt to pendelferger av Multi Maritime design. Nybyggene skal leveres i juni og august 2016 og får kapasitet på ca. 60 pbe og 199 passasjerer.

Deep Sea Supply’s AHTS flåte tjente i gjennomsnitt brutto ca. $19.800 per skip per dag i januar. PSV flåten tjente brutto ca. $16.700 per skip per dag. I januar i fjor var inntjeningen ca. $20.900 henholdsvis $19.000.

Statoils driftsresultat for året 2014 var 109,5 mrd. kr. Driftsresultatet for fjerde kvartal 2014 var 9 mrd. kr. Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2014 var 26,9 mrd. sammenlignet med 42,3 mrd. kr i 4.kv. 2013.
Justert driftsresultat etter skatt i fjerde kvartal 2014 var 4,3 mrd. kr, en nedgang fra 11 mrd. fra samme periode i fjor.
Statoils resultat for fjerde kvartal i henhold til IFRS viste et tap på 8,9 mrd. kr. Dette er en nedgang fra det positive resultatet på 14,8 mrd. i samme periode i 2013 og skyldes netto kvartalsspesifikke regnskapsmessige elementer på 18 mrd. Dette er hovedsakelig knyttet til nedskrivninger i Statoils internasjonale virksomhet og enkelte letelisenser, delvis motvirket av gevinster ved salg av eiendeler.
Statoils leteresultater var ledende også i 2014. Selskapet tilførte 540 mill. fat oljeekvivalenter til ressursbasen fra leting. Statoil oppnådde en reserveerstatningsrate (RRR) på 62 %.

Styret i Havyard Group ASA og datterselskapene har sett vesentlige kostnadsoverskridelser i fiske- og brønnbåt segmentet i fjerde kvartal 2014. Overskridelsene er hovedsakelig knyttet til produksjon av to prototyper. I tillegg har Fish Handling divisjonen i Havyard MMC i fjerde kvartal 2014 hatt kostnadsoverskridelser på noen større prosjekter som er i avsluttende fase. Innenfor offshore vindmølleservice segmentet har konsernet pådratt seg kostnadsoverskridelser relatert til avsluttende utrustningsfase som ikke var hensyntatt i resultatene for tredje kvartal. Alle kjente og forventede tap knyttet til ovennevnte prosjekter har blitt tatt pr. 4. kvartal 2014. Som et resultat av dette forventer Konsernet et negativt EBIT-resultat for fjerde kvartal 2014 på NOK 15 mill., og har følgende foreløpige og ureviderte tall for 2014: Inntekter: NOK 2.400 mill., EBITDA: NOK 65 mill., EBIT: NOK 45 mill.

I en pressemelding tidlig i uken opplyste GC Rieber Shipping ASA at i forbindelse med en selgerkreditt, inklusive avgitte garantier, på 180 mill. kr i forb. med salg av aksjene i Reef Subsea AS til HV V Invest Golf AS og HV V Invest Golf II AS, hadde GC Rieber Shipping sendt misligholdsvarsel til de to HV V Golf selskapene. Det ble uttalt at GC Rieber Shipping vil søke dekning for sitt utestående gjennom etablerte sikkerheter i Reef Subsea AS. Så i slutten av uken ble HV V Invest Golf AS og HV V Invest Golf II AS erklært konkurs.

Marine Harvest-konsernet hadde driftsresultat på NOK 1.032 mill. i 4. kvartal 2014, omtrent uforandret fra samme periode året før. Driftsinntektene på 6.863 mill. i 4. kvartal var ny rekord. Konsernet hadde et slaktevolum i 4. kvartal på 105.122 tonn sløyd vekt, mot 103 378 tonn i samme kvartal 2013. Forventet slaktevolum for
2015 er 440.000 tonn.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-5 var 14.810 tonn (16.444 tonn uken før) til pris kr. 39,78 (44,31) per kg. Prisen i uke-5 i fjor var kr 46,80.

Endelig betaler det seg. Mexico har som land i mange år hedget oljeprisen, og så også for 2015. Uansett hva markedsprisen er, får landet betalt $76,50 per fat for 228 mill. fat som eksporteres i 2015. Dette ble gjort ved kjøp av ‘put options’.

Syv raffinerier og to kjemikalie anlegg som til sammen står for ca. 10% av USAs raffinerikapasitet, er rammet av de største fagforeningsstreikene siden 1980. Raffineriene har visstnok satt inn arbeidere som ikke er medlemmer for å begrense produksjonsstopp. I 2014 økte den amerikanske eksporten av oljeprodukter sjøveien med 7% år/år til 2,7 mill. fat/dag.

Sør-Koreas import av råolje steg med 214.000 f/d (9%) til 2,61 mill. fat/dag i desember fra samme periode året før, ifølge Energy Intelligence som refererer data fra Korea National Oil Corporation.
Og ifølge landets Ministry of Trade økte eksporten i januar med 68.000 f/d fra desember til 2,67 mfd i januar.

Japans import av råolje i desember var i snitt 3,55 mfd som er 7% lavere enn samme måned året før, ifølge data fra landets Ministry of Economy, Trade and Industry. Flere raffinerier er nedlagt pga nye reguleringer fra regjeringen.

Den australske eksporten av jernmalm fra Port Hedland falt noe i januar fra desember til 36,8 mill. tonn, men var likevel 8,5 mill. tonn høyere enn i januar i fjor. Kina er den store avtakeren fulgt av S. Korea og Japan.
Australia eksporterte 752 mill. tonn med jernmalm i 2014, en økning på hele 23%, ifølge Australian Bureau of Statistics.

Brasils eksport av jernmalm falt det laveste nivå på 11 måneder i januar med 23,3 mill. tonn. Det er den svakeste januar på tre år.

USAs eksport av kull, ekskl. laster til Canada, falt til 82,1 mill. tonn i 2014, ned med 18 prosent fra 2013, ifølge US Commerce Department data. Det er særlig steaming kull (for energiproduksjon) som faller. Ikke særlig overraskende med økt vekt spesielt på naturgass.

Men her er det ikke nedgang for kull: Australias kull eksport var 386,7 mill. tonn i 2014, opp med 8% fra året før. Det var vekst i både steam kull (for energi) og coking kull (for b.a. stål produksjon). Året sluttet med stor eksport i desember, 35,8 mill. tonn).

Det er kun 1% av containerflåten som ligger uvirksom per slutten av januar – ned fra 5% på samme tid i fjor. Men det er fortsatt mange skip som venter utenfor havner på vestkysten av USA. Tidlig i uken lå 20 containerskip på ca. 130.000 teu til ankers utenfor LA-Long Beach, og total kapasitet utenfor de fem største havnene utgjorde ca. 175.000 teu.

Petrobras i media. Så måtte likevel selskapets leder Maria das Graças Foster trekke seg fra et selskap der børsverdien bare er verd en tredjedel av det den var etter IPO (initial public offering) i 2010 — som følge alle spekulasjonene om korrupsjonsskandalen. Paulo Roberto Costa som ledet firmaets raffineringsavdeling, ble arrestert i mars i fjor og har tilstått at 3% av avdelingens kontrakter ble kanalisert til et ‘slush’ fond for politikere. Myndighetene har identifisert et beløp tilsvarende minst $1,3 mrd. i mistenkelige betalinger. Korrupsjonsskandalen blir kalt Car Wash fordi hvitvasking skal ha skjedd på bensinstasjoner. For regjeringssjefen, Rousseff, er det også svært uheldig at hennes parti, Workers’ Party, blir blandet inn, og politiet innkalte partiets ‘treasurer’ til avhør sist uke i forbindelse med saken.

zachs@skipsrevyen.no
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).