07.07.2014 Nyheter.

Safe Scandinavia skal arbeide for Statoil som midlertidig ombygget for tender support ved Oseberg Øst installasjonen. Kontrakten er på tre år og er inngått med visse forbehold. Oppstart er planlagt for juni 2015. Verdien av kontrakten er ca. $443 mill.

Golar LNG Limited har inngått avtaler for ombygging av LNG carrier HILLI på 125.000 m3 (bygget i 1975 ved Moss Rosenberg) til Floating Liquefaction Vessel (FLNGV). Hovedkontrakten ble inngått med Singapores Keppel Shipyard Limited, og samtidig avtalte Keppel en sub-contract with Black & Veatch som skal fremskaffe sin PRICO teknologi, og utføre detaljert engineering & process design, – og skal videre spesifisere og levere topside utstyr, samt support for FLNGV topsides & liquefaction prosessen. Ombyggingen er planlagt fullført i februar 2017. FLNG produksjonsutstyret skal bygges på to nye sponsons som skal forbindes med skipet. Golar LNG forventer at FLNGV conversion skal fullføres og leveres innen ca. 31 måneder.

Tidewater Inc kjøper 2 PSVer av typen Vard 08 som er under bygging ved Vards Vung Tau verft i Vietnam. Skipene som vil bli operert av Troms Offshore, skal leveres fra verftet henholdsvis i januar og april 2015. Troms Offshore forventer at begge disse fartøyene vil spille en viktig rolle for planlegging av beredskaps- og redningstjenester i Nordsjøen og i Barentshavet.

Sapura Navegação Marítimas første pipe-laying support vessel (PLSV) Sapura Diamante har startet opp arbeid for Petrobras under en 5-års kontrakt (pluss opsjoner). Totale inntekter for kontrakten estimeres til ca. $445 mill. ifølge rederiet. Skipet er det første av seks som skal arbeide for Petrobras. Det heter seg at gjennom successful cooperation mellom Seadrill, SapuraKencana, og IHC Merwede (verftet) skjedde oppstarten tre måneder før tidsplanen.

Aker Solutions har vunnet en Statoil kontrakt for vedlikeholds- og modifikasjonstjenester for Mariner feltet i UK North Sea. Rammekontrakten er på fem år pluss opsjoner. Kontraktsverdien blir ikke oppgitt.

Total kansellerte kontrakten med Skandi Aker som var inngått med Aker Oilfield Services. Kontrakten med opprinnelig 2-års varighet hadde en verdi på $250 mill. for rederiet. Skipet startet på kontrakten i september 2013, og restverdien nå er ca. $150 mill. og strykes fra selskapets backlog. Utnyttelsesgraden for skipet hittil i år har vært på 37% etter stopp i slutten av mars for vedlikehold og reparasjoner.

TTS Group har gjennom TTS NMF GmbH i Hamburg inngått fire nye kontrakter for leveranse av multipurpose kraner til Huanghai Shipbuilding Co Ltd i Kina. Verdien av kontraktene er NOK 72 mill. Kontraktene gjelder totalt åtte SWL 250 tonns kraner som skal installeres på fire moderne 12.500 dwt skip som bygges for europeiske rederier. Ordren innebærer at det på forskjellig skipsdesign nå vil være i bruk ca. 80 av denne typen tungløftskraner. Leveransene vil finne sted i perioden april til oktober i 2015.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-26 var 17.145 tonn (17.308 tonn uken før) til pris kr. 33,60 (36,47) per kg. I samme uke i fjor var prisen kr 43,40.

Tankflåten vokser ikke lenger i størrelse. Siste 12-måneder per slutten av juni var netto veksten NULL. For ett år siden var den på 3,5%. Netto flåtevekst for bulk carrier flåten er imidlertid fortsatt 5,8% per år.

Irak er nøkkeloperatør i oljemarkedet. I juni var eksporten 2,5 mill. fat/dag, mens produksjonen ligger på ca. 3,3 mfd. De største oljefeltene og eksportterminalene ligger sør i landet. Fra Nord-Irak har det ikke vært eksport siden mars grunnet urolighetene og bombing av rørledningen mellom Kirkuk og tyriske Ceyhan ved Middelhavet.

Containers. I første halvår 2014 ble det levert 102 nybygg containerskip på totalt 810.000 teu. Dette inkluderer 23 skip større enn 12.000 teu og 35 skip i størrelsen 8/12.000 teu. I samme periode ble 104 skip på totalt 280.000 teu solgt for resirkulering. Videre ble det i først halvår kontrahert 71 skip på totalt 510.000 teu, inkl. 20 skip på 12.000+ teu og 34 skip i segmentet 1000/3000 teu – dette ifølge Clarkson Research.

Japanske stålfabrikanter og Anglo American har fastsatt kvartalsmessig kontraktspris for 3. kvartal 2014 for coking kull til $120 per fonn FOB Australia. Dette er uforandret fra kontrakten for 2. kvartal. Prisen er den laveste siden det kvartalsmessige kontraktssystemet ble innført i 2010. Dette tyder på fortsatt overskudd av tilgjengelig kull til tross for flere gruvestengninger i det siste. Eksporten fra Australia for denne typen kull prosjekteres å øke med 5% i 2014.

Kinas import av kull falt med 5% år/år i perioden januar – mai til totalt 104 mill. tonn etter 14% vekst i 2013.

Køen i Newcastle, Australia reduseres stadig. Gjennomsnittet i juni var 7 skip som ventet på lasting og turnaround tiden falt til 2,9 dager. Da kan man faktisk si at dette er normalt etter årevis med store køer, forsinkelser og demurrage regninger. Det betyr at fraktmarkedet ikke lenger får drahjelp av mange skip som ligger i ro og venter på lasting.

Fraktmarkedet for Panamax bulkers var på historisk bunnivå i juni med $3.362 per dag. Det bringer tankene tilbake til disaster markedet 1982-1987. Se under Tørrlast.

USAs korneksport fortsetter i stort tempo. Økningen i mai var på 90% fra samme måned i fjor. Det må tilføyes at eksporten den gangen var ekstremt lav.

Emission possible. Det henviser til Awilco LNGs to tri-fuel dieselektriske LNG carriers som er blitt bygget i Korea ved Daewoo Shipbuilding. Fremdriften baseres på induksjonsbasert elektriske propulsion motor teknologi fra GEs Power Conversion forretningsområde. Systemet omfatter to 12,5 MWA og to 6,2 MVA generatorer, hoved- og lastetavler, transformere, converters, to 11,5 MW motorer og fjernkontroll.

 

zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

 

DEL