05.05.2014 Nyheter.

 

Knightsbridge Tankers Limited og Frontline 2012 Ltd. er enige om at Frontline 2012s resterende flåte på 25 skip skal plasseres hos Knightsbridge. Nybyggene skal leveres mellom sept 2014 og sept 2016 med fem enheter i 2014, 14 i 2015 og seks i 2016. Knightsbridges totale Capesize flåte blir på 39 skip.

GulfMark Rederi har kontrahert en PSV type ST-216 Arctic ved Simek for levering i november 2015. Fartøyet får lengde på 92,6 m med innredning for totalt 40 personer. Nybygget får klassenotasjonen Winterized Basic som betyr installering av varmekabler i utsatte områder ombord. Kontrakten bringer verftets ordrereserve opp i ca. 1,12 mrd. kr.

Songa Offshore SE selger Songa Mercur og Songa Venus og etablereret strategisk Joint Venture med kjøper, Opus Offshore Group. Forventet verdi av transaksjonen er mellom $180 og $235 mill. – kjøpsprisen er $200 mill. per 1.1.2014.
J/V skal operere riggene, og det er en upside fordelingsmekanisme for Songa Mercur.
Songa Venus blir bareboat befraktet mellom Opus og Songa til fast dagrate på $120.000. Opus har også opsjon for kjøp av Songas 50% andel i J/V.
Hovedaksjonær i Opus Offshore er Reignwood Group som har hovedkvarter i Beijing.

Normand Titan på 3107 GT, 16.092 hk bygget i 2007 ved Kleven som Rem Balder er sluttet til Petrobras for 4 år fra 3. kvartal 2014. Kontraktsverdien er ca. NOK 400 mill. Befrakter har opsjon på nok 4 år. Som nybygg ble skipet også sluttet til Petrobras for 2 option 2 år. Skipet er av type UT712 L.

Farstad Shipping ASA er blitt tildelt befraktningskontrakter for totalt 12 fartøyer for samlet periode på ca. 78 måneder til total verdi på ca. 525 mill. kr.

Höegh LNG Ltd har tatt levering av det første av fire nybygg av typen FSRU: PGN FSRU Lampung. Skipet er bygget ved Hyundai HI, og skipet skal arbeide i 20 år i Indonesia på Lampung FSRU prosjektet. Operasjonene er ventet starte i juni. FSRU: floating storage regasification unit.

TTS Group ASA / TTS Marine AB har signert to separate kontrakter med Hyundai HI med en total verdi på 118 mill. kr. Avtalene gjelder levering av lastadkomst-utstyr for to nye post-Panamax bilskip under bygging, samt økt omfang av leveranser knyttet til en eksisterende kontrakt med Hyundai Group. Alle leveranser vil bli fullført i løpet av 2015. De nye kontraktene er signert bare noen få uker etter at TTS Group kunngjorde leveranse av fire skipssett lastadkomst-utstyr til fire post-Panamax bilskip, med en samlet verdi på 209 mill. kr.

Aker Solutions og Baker Hughes Incorporated har inngått en form for allianse for utvikling av teknologi og produksjonsløsninger som vil øke produksjonen og redusere utgiftene for subsea felt.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-17 var 14.614 tonn (12.057 tonn uken før) til pris kr. 46,29 (47,38) per kg.

Clarkson Research Services har listet ‘Top Shipping Nation’, og det har vært kniving om førsteplassen mellom Hellas og Japan på hele 2000-tallet. Per begynnelsen av 2014 er Hellas på topp, fulgt av Japan og Kina. Norge må i tillegg til disse også se Tyskland, Sør-Korea og USA foran seg og er altså på 7. plass.

Netto årlig flåtevekst for bulk carrier flåten var 5,9% per slutten av april. For tank var flåteveksten beskjedne 1%.

Yamal LNG prosjektet i russisk Artis har valgt Sovcomflot, Mitsui OSK (Japan) og Teekay (Canada) til å bygge gass carriers til verdi $5 mrd. Det er snakk om 16 LNG carriers. Novatek, Russland holder 60% i prosjektet, og Total er også partner. Produksjonen skal starte i 2016, og gassen skal skipes via Northern Sea Route til Asia.

Det vil bli vanskeligere for malmimportørene å få lån fordi det er fare for at stålverkene bruker slike importlån til vanlig drift. Det går i mot regjeringens ønsker om å redusere overkapasiteten i landet. Dette har ført til at prisen for jernmalm falt, og The China Banking Regulatory Commission har advart bankene om at de må stramme inn på ustedelse av remburs for jernmalm.

Lagrene av jernmalm i Kina er nå på 109,55 mill. tonn, – et historisk høyt nivå.

Vale Brasil opplyste at produksjonen av jernmalm falt med 13%.i første kvartal fra foregående kvartal. Men produksjonen var likevel det høyeste første kvartals tall siden 2008. Eksporten i første kvartal økte med 6% år/år til 71,8 mill. tonn, og ventes stige med 3% for hele 2014.

Korneksport fra USA er viktig for Handymax og Panamax sektorene. I mars steg eksporten med 55% fra samme måned i fjor. De foregående månedene var veksten på 47%, 41% hhv. 68%. Markedsåret 2013/14 som startet 1. september, blir et rekordår. Det er blitt satt eksportrekord i 13 av de 31 ukene hittil sammenlignet med tilsvarende uker de foregående 13 årene.

Spot ratene for containers fra Shanghai til Europa steg til $1.350 per teu ved slutten av april ifølge Shanghai Containerized Freight Index. Dette er høyeste nivå siden midten av februar og betydelig over mars da raten falt så lavt som til $843.

zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

 

DEL