03.08.2015 Bulk carriers.

12 måneders netto flåtevekst per slutten av juli viser 2,9% økning for bulk carriers (2,7% per juni). Resirkulering har gått unna i forrykende tempo i første halvår, men dabbet kraftig av i juli. Likevel viser 12-måneders tallet hele 28,1 mill. dwt mot rekorden på 33,3 mill. dwt fra 1/2013.

Verdens stålproduksjon falt med 2,4% i juni fra samme måned 2014. Produksjonen i første halvår falt med 2% år/år, mens Asias var 1,5% lavere (Kina ned med 0,8%). Det er verd å merkes seg at Japans stålproduksjon falt med hele 6,2% i juni år/år, mens EUs steg med 1,7% drevet av Tyskland som økte med 5,8%. (Italia, Frankrike og Spania viste alle negative tall).

Capesize.
Gjennomsnittet for time charter rutene steg hele uken og nådde $17.240 – høyeste nivå siden 26.11.2014. Gjennomsnittet for juli var $12.430 per dag – høyeste siden november 2014.
Periode. I midten av juli ble slutningen av Navios Fulvia bygget 2010 179.263 dwt rapportert for periode 16-21 måneder til $14.350 per dag levering Kina, – en betydelig oppgang siden før sommeren.

Panamax.
Markedet her har gått motsatt vei og ligger på vel $8.100 per dag. Gjennomsnittet for juli, $8.430, var imidlertid det beste månedstallet siden november 2014.
Nivået for ett års time charter ligger på ca. $8.000 per dag.

Supramax.
Etter en lang oppgangsperiode som førte time charter nivået i gjennomsnitt opp i $9.440, var det beskjeden tilbakegang denne uken. Gjennomsnittet for juli kom ut på $8.550 – beste månedsnivå siden januar.

Short-sea.
Ratene har falt til ca. $19 per tonn fra østkysten UK/Kontinentet til Nord-Spania, − og ca. 16 per tonn fra Lower Baltic til Kontinentet − for 3.000 tonn laster. Disse ratene er ca. $4,-/5,- lavere enn på samme tid i fjor.

zachs@skipsrevyen.
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL