02.11.2015 Bulk carriers.

Oktober ble ingen god måned. Capesize kom ut på ca. $10.700 per dag i gjennomsnitt, Panamax på $5.700 og Supramax på $6.910. For alle tre størrelsene var det lavere enn september, – og langt lavere enn oktober i fjor ($14.600 – $7.950 – $9.900).

Hvor skal eventuell oppgang komme fra. Alle indikatorer, enten det gjelder tilførsel av skip eller last, virker negative. Se på førstnevnte – ordreboken er på ca.17% av dagens flåte. På papiret skal så mye som 70 mill. dwt med bulkers leveres i 2016. Selv om tallet blir ca. 50 mill. dwt, samme som i 2015, eller 30 mill. netto etter salg til scrapping og annet, vil netto flåtevekst i 2016 bli på ca. 4%, mot dagens årlige nettovekst på 2,8%. Det krever betydelig vekst på lastesiden, – en vekst som hittil er vanskelig å få øye på.

Stålproduksjonen i september – bare minus tall. Tallene (år/år) for de viktigste råvareimporterende landene som har stor stålproduksjon: Kina -3,4%, Japan -7,3%, Tyskland -3,9% og Sør-Korea -2,7%.

Capesize.
Oktober sluttet langt lavere enn den begynte. På topp var spot markedet over $13.700, mens siste dag i måneden lå det på $9.065 per dag.

Panamax.
Uken endte på omtrent samme nivå som forrige, $5.400 per dag.

Supramax.
Drypp for drypp nedover fortsatt. Gjennomsnittet for time charter ruter ligger nå på $6.575 per dag, ned $200 på en uke.

Short-sea.
Ratene fortsetter forsiktig oppover til ca. $19,50 per tonn fra østkysten UK/Kontinentet til Nord-Spania,- og til ca. 17 per tonn fra Lower Baltic til Kontinentet − for 3.000 tonn laster.

zachs@skipsrevyen.
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL