02.01.2015 Nyheter.

Seadrill Limited utøver kjøpsopsjonen under bareboat charter for ultra-deepwater drilling unit West Polaris. Den kontrakten ble inngått i 2008. Den første muligheten for erklæring av kjøp var i 2012. Opsjonsprisen nå er $456 mill, og det er snakk om overtagelse av aksjer. Selger, Ship Finance, mottar $108 mill. i kontanter fra salget.

Golar LNG Ltd annonserte to kontrakter for FLNGVs (Floating Liquefaction Vessels). Én gjelder offshore Kamerun med bruk av Golar Hilli som er under bygging ved Keppel i Singapore, og den andre betyr ombygging av Golar Gimi til FLNGV. Også her er Keppel involvert og det samme er er Black & Veatch med sin PRICO teknologi. Conversion arbeidet med Golar Gimi kan starte allerede 2q 2015. Arbeidet ventes ta 33 måneder. Kamerun kontrakten gjelder eksport fra Kribi feltene, og det er snakk om produksjon av 1,2 mill. tonn LNG per år over ca. 8 år. Prosjektet blir det første med eksport av flytende naturgass i Afrika. Golar skal også levere LPG til det lokale markedet.

Perus marine har valgt Skipsteknisk designet ST-344 for et havforskningsskip som skal bygges ved Freire Shipyard, Spania for levering i 2016. Skipet får vitale mål 95 x 18 m og utstyres for ulike typer forskning, samtidig som det skal kunne utføre operasjoner med bruk av ROV. Fartøyet får diesel elektrisk fremdrift, DP klasse, is-klasse, støyklasse, helikopterdekk med hangar og skal arrangeres med bekvemmeligheter for en besetning på 110 personer.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-52 var 8.305 tonn (18.822 tonn uken før) til pris kr. 47,20 (42,36) per kg.

Petrobras risikerer å bli paria når det gjelder investeringer (Financial Times). En gang Brasils stolthet (2007) etter oppdagelsen av verdens største oljeforekomster offshore på mange tiår, er selskapet i ferd med å bli nasjonal skam for landet. Det foregår etterforskning i forbindelse med korrupsjonsanklager der milliarder av dollars kan ha blitt utbetalt i forbindelse med Petrobras kontrakter. Disse fant sted da Rousseff (landets president) var selskapets styreleder og senere under Gracas Foster som har ledet Petrobras siden 2012. De to er dessuten gode venner ifølge FT artikkelen. Hittil er imidlertid ingen av dem blitt beskyldt for direkte involvering, men skandalen har brakt US Securities and Exchange Commission på banen. I tillegg vil ikke revisor PwC godkjenne regnskapene før Petrobras har foretatt sin egen gjennomgang av beskyldningene.

Oljeprisen: ‘Whether the price goes down to $20 per barrel, $40, $50, $60 a barrel, it is irrelevant’. … ‘Brasil’s sub-salt, west African wells and Arctic wells are high cost. So sooner or later …. their financial affairs will limit their production’. (Ali al-Naimi, Saudi Arabias oljeminister).

Brent prisen falt under $56 per fat fredag med svake industrielle data fra Europa og Kina og nyheter om at oljeproduksjonen fortsatte å vokse. Irak nådde sitt høyeste volum i desember siden 1980 med gjennomsnittlig 2,94 mfd, og Russland satte ny rekord produksjonsmessig. Kun 1,37 mfd med olje kom fra Midt-Østen til USA i oktober hvilket var 0,25 mfd ned fra måneden før.

Den russiske økonomien falt med 0,5% år/år i november ifølge regjeringstall. Nedgangen skyldes delvis de vestlige sanksjonene og dernest fallende oljepris. Industri-, bygge- og tjenestesektorene falt alle i november, mens energi- og gruvesektorene vokste. Den russiske regjeringen venter at økonomien vil ha vokst med 0,6% i hele 2014, men vil falle med 0,8% i 2015.

Venezuelas økonomi falt med 2,3% år/år i 3. kvartal 2014, etter fall på 4,9% i 2. kvartal. Inflasjonen var på 64% i november – det høyeste tallet for Amerika regionene.

I Libya var det en stor brann i havnebyen Es Sider som ødela lagertanker og minst 1,8 mill. fat med olje. Både Es Sider og Ras Lanuf terminalene har vært stengt i flere uker grunnet uroligheter. Til tross for dette falt altså oljeprisen sist uke til $56 per fat. Libyas eksport av olje estimeres å ha blitt redusert med 81% i 2014.

Resirkulering. 171 containerskip på totalt 381.378 teu ble solgt for resirkulering i 2014, ned fra 198 skip / 444.040 teu året før. Volumet er likevel det nest høyeste som har vært. Salgsaktiviteten falt betydelig i andre halvår.

Etter fire år med økt bruk av Northern Sea Route, falt lastemengden med hele 77% i 2014. Kun 274.000 tonn ble transport ifølge PROVED mot 1,4 mill. tonn året før. Russland håpet i sin tid at 10 mill. tonn skulle bli normalen innen et tiår.

Japanske Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. solgte alle aksjene i FLEX LNG Ltd der selskapet hadde vært aksjonær siden juni 2008 (til tider den største). Som kjent forandret FLEX LNG strategien ved å heller satse på LNG nybygg. K Line vil imidlertid fortsatt satse på offshore sektorene som Offshore Support Vessels og Drillships.

zachs@skipsrevyen.no
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).