01.02.2016. Tank, LPG, Offshore

VLCC.
Det meldes om lang tonnasjeliste, men samtidig mye aktivitet, og Iran er tilbake i markedet. Ratene falt fra Midt-Østen Gulfen til Fjerne Østen til laveste tall siden slutten av august; ca. $46/47.000 per dag omgjort til time charter basis.
Periode. Unipec chartret Maran Gemini bygget 1999 310.138 dwt for ett år til $45.000 per dag.

Suezmax.
Her gjelder en dårlig kombinasjon av få nye laster og mange ledige skip. Ratene falt tilsvarende ca. $30/31.000 per dag for ruten fra Vest-Afrika til Middelhavet – laveste siden midten av september.

Aframax.
Markedet for laster fra Caribbean til US Gulf falt denne uken, og inntjeningen trakk ned mot $23.000 per dag.
Inntjeningen for laster innen Nordsjøområdet var svakeste siden begynnelsen av oktober med ca. $32.000 per dag.

Ratene falt også for clean laster fra Midt-Østen Gulfen til Østen til ca. $26.000 per dag basis 75.000 tonn last.

Product/MR størrelse.
Markedet var noe ned fra Nord-Europa til US Atlantic tilsvarende ca. $16.500/17.000 per dag for 37.000 tonn last.
Nivået holdt bedre stand ‘andre veien’, og kombinasjonen med last fra US Gulf til Europa holdt seg på ca. $20.000 per dag.
Periode. Atlantic Jupiter 36.529 dwt bygget 2009 ble sluttet for 2 år til $15.000 per dag pluss profit sharing med Signal Maritime som befrakter.
Panamax International sluttet Commander 71.024 dwt bygget 2004 for 18 måneder til $21.750 per dag levering US Gulf.

LPG – VLGC.
Den mye omtalte påvirkningen av indiske laster for tidlig februar datoer har hittil ikke materialisert seg, og det synes å være mange ledige skip i området. Det førte til at raten for last fra Midt-Østen Gulfen til Japan holdt seg på samme nivå som uken før, ca. $58 per tonn, og tilsvarende time charter inntjening til godt under $60.000 per dag.
På periode basis, ett års time charter, har nivået falt til næmere $44.000 per dag mot gjennomsnittet på ca. $63.000 for 2015.

LNG.
Spot markedsraten for ca. 160.000 cbm skip antas ligge på $29/30.000 per dag som er ned fra desembers ca. $32.000. For ett års time charter antyder et meglerfirma at nivået er ca. $32.000 per dag som er ned med $3.000 fra raten tidligere i januar.

Ref. LNG FSRU ‘BW Singapore’ – se under Nyheter.

Offshore.
PSV ratene skuffer igjen med slutninger fra £4.500 til £3.250 per dag. En anchor handler ble rapportert til £6.000 for periode.

Deep Sea Supplys flåte av AHTS skip tjente i gjennomsnitt ca. US$15.900 brutto per dag per skip i januar, opp fra $12.500 i desember. PSV flåten lå på ca. $10.100 i samme periode mot $10.800 i desember. I januar i fjor var de respektive tallene $19.800 og $16.700.

zachs@skipsrevyen.no
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL