Ønsker å styrke Bergen som maritim hovedstad

Ordfører Gunnar Bakke i Bergen brenner for den maritime bergensregionen. – Vi må satse mer på kompetanseutvikling, sier han.
– Bergen er en stor internasjonal maritim by med en komplett næring og stor havn. Skal vi beholde vår maritime posisjon må vi spesielt satse på å styrke utdannings- og forskningstilbudene i regionen, sier en engasjert ordfører i Bergen, Gunnar Bakke.

– Etter at jeg ble ordfører har jeg blitt bedre kjent med det Bergen er og har vært med tanke på hav- og sjørelatert næring. Her er tradisjonen stor. Havnen er jo selve grunnlaget for at byen ble lagt akkurat her. Det at havnen lå fint og lunt til. Og ikke minst den strategiske plasseringen med tanke på de britiske øyer, Mellom-Europa og Nord-Norge. Havnebyen har vokst, og det har vært havrelatert aktivitet som har preget byens vekst. I starten var det fisk, deretter var det turisme og maritim aktivitet innenfor blant annet shipping, rederi, og offshore som sikret veksten. Og det er her vår fremtid ligger, sier en tydelig engasjert Bakke.

Samarbeid på tvers
Engasjementet og kompetansen har blitt styrket gjennom jobben som ordfører og i rollen som styreleder i Bergen og Omland Havnevesen. Hans roller har dermed gitt han en rekke muligheter.
– Som ordfører har jeg mulighet til å ta noen initiativ. Jeg kan være en døråpner og skape møteplasser hvor vi kan sette sammen grupper eller forum som kan diskutere til det beste for byen. Sammen kan vi synliggjøre gevinsten av samarbeid på tvers av fagmiljøer, næring og utdanningsinstitusjoner, forklarer han.

Fremtidsplaner og visjoner for Bergen
Ett av Bakke sine ønsker er å styrke og samle den maritime kompetansen ytterligere for å få et enda sterkere bånd mellom næring, utdanningsinstitusjonene og det offentlige. Og ordføreren har hatt gleden av å delta på møter med representanter fra Maritim Forum og skryter av hvordan nettopp deres arbeid og prosjekt kan styrke Bergens posisjon som maritim hovedstad.
– Konkurransen Bergen har fått innenfor maritim kompetanseoppbygging er sterk. Om vi skal beholde vår posisjon som maritim hovedstad så må det jobbes hardt, forklarer han. Ålesund, Haugesund og Stavanger er blant byene som blir nevnt som utfordrere til Bergen.
– Vi har en historie som en stor maritim hovedstad, men det forblir ikke slik om vi ikke forsetter det viktige arbeidet, legger han til.

Maritim utdannelse
Innenfor den maritime næringen er fremtidsplanene først og fremst å styrke kompetansebyggingen innenfor sektoren.
– Målsettingen er at dem som tar utdannelse her i Bergen også blir tilbudt jobber her. Vi har et sterkt næringsliv innenfor maritim sektor, og her må utdanningsinstitusjoner bygges oppunder.
For ungdom som vurderer en maritim utdannelse vil Bakke oppfordre dem til å velge denne spennende retningen. Og det unike kompetansemiljø i vår region blir trukket frem.
– Næringen vet selv om mangfoldet, mens de som bor her har ikke så mye kjennskap til bredden av kompetansemiljøet. Så dette er en av de utfordringer næringen har. Jeg har blitt mer og mer fascinert selv. Når jeg har deltatt på messer i Houston og Rio og møter Bergensbedrifter blir jeg stolt av byens kompetansenivå innenfor sektoren. Her skal vi skape flere arbeidsplasser i fremtiden, avslutter Bakke.

DEL