Økt bidrag til kompetanseoppbygging

Foto:rederi.no
I 2009 bevilget Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse om lag 52,8 mill. kroner til tilskudd til opplæringsstillinger. Det er en økning på ca. 4,5 mill. kroner (ca ni prosent) sammenlignet med 2008.

Antall opplæringsplasser i siste halvår 2009 var totalt 2461, en økning på syv prosentpoeng på ett år. I tillegg er betydelige midler bevilget til prosjekter på områdene rekruttering, helse, miljø og sikkerhet.

Les mer om stiftelsens arbeid i årsberetningen for 2009. Den kan du lese her eller gå inn på Kompetanse og rekruttering og videre til stiftelsen og dens årsberetninger.

DEL