Hjem Nyhetsarkiv Wilson sliter med låneavdrag

Wilson sliter med låneavdrag

av -

Av kvartalsrapporten for Wilson ASA fremgår det at rederiet er ute av stand til å betale låneavdrag på 308 millioner kroner til DNB og Handelsbanken i juni.

Men selskapet har en konstruktiv dialog med långiver på håndteringen av både avdragsbetaling og –struktur. Det forventes at en løsning med selskapets to hovedbanker vil finne sted innen kort tid, heter det i rapporten.

Kassen i selskapet er altså helt bunnskrapt, og det skyldes at inntjeningen i fjor og hittil i år ikke har vært tilstrekkelig til å kunne innfri fulle avdragsbetalinger i henhold til nedbetalingsplanen. Den lange byggetiden for rederiets fire nybygg har også vært en utfordring, heter det i kvartalsrapporten.

Det bergensbaserte selskapet, som kontrolleres av skipsreder Kristian Eidesvik i Haugesund, gir uttrykk for moderat optimisme om fremtiden. “Med utsiker for fortsatt svake økonomier i Europa forventes det generelt svak etterspørselsutvikling i selskapets kjernemarked. Å tallfeste virkningen av en positiv sesongvariasjon er derfor vanskelig, men selskapet forventer en bedring i resultatet i 2. kvartal. Samtidig forventes resultatet å fortsatt bære preg av lav industriproduksjon og svak etterspørsel etter industrielle transporttjenster i Europa”, skriver styret i Wilson ASA i kvartalsrapporten.

Wilsons hovedvirksomhet er befraktning og operasjon av mindre tørrlastskip i størrelse 1.500 – 10.000 dwt. Innenfor sitt virksomhetsområde er Wilson en ledende europeisk aktør. Pr. 08.05.2012 opererte Wilsonsystemet 111 skip, hvorav 85 er eiermessig kontrollert. Selskapets første nybyggprogram (8 x 8.300 dwt) ble ferdigstilt i januar og samtlige nybygg seiler nå som en integrert del av flåten med gode resultater. Under det andre nybyggprogrammet (4.500 dwt) som ble redusert fra åtte til fire skip ble første skip levert 20. mars. Resterende tre skip skal alle etter planen leveres i inneværende år.

LIGNENDE ARTIKLER

av -
De lyseblå skipene i Wilson- konsernets flåte er i ferd med å bedre inntjeningen etter flere års nedslående resultater som følge av elendige fraktmarkeder....

av -
ULSTEIN fekk DNB sin Innovasjonspris 2012 på 1 million kroner i landsfinalen i Trondheim 12. mars 2013. Det er første gong ei bedrift frå...