Hjem Nyhetsarkiv Viking Line valgte miljøvennlig LNG fra AGA

Viking Line valgte miljøvennlig LNG fra AGA

av -

AGA Gas AB og Viking Line Abp har inngått avtale om levering av flytende naturgass (LNG) til Viking Lines nye passasjer- og bilferge, som med sin miljøprofil er banebryter innen sjøfarten.

– AGAs og Viking Lines satsing på LNG innebærer store miljømessige gevinster sammenliknet med tradisjonelt maritimt drivstoff, sier Jan Bäckvall, Head of Region Europe North og ansvarlig for AGA. Dette kan bli fremtiden for skipsfarten i Østersjø-området.

Viking Lines nye «Grace», kommer fra og med januar 2013 til å trafikkere strekningen Stockholm-Åbo. Fartøyet vil få en kapasitet på 2 800 passasjerer samt et stort antall kjøretøy. Det vil bli drevet på LNG, som oppbevares i spesialbygde tanker.

LNG inneholder verken svovel eller tungmetaller, og reduserer karbondioksidutslipp med 20–30 % sammenliknet med olje. LNG oppfyller IMOs (International Maritime Organization) direktiv om at svovelinnholdet i skipsdrivstoff ikke skal overstige 0,1 vektprosent fra og med 2015. Dessuten oppfyller det kommende krav om reduserte nitrogenoksidutslipp. Ved å kondensere naturgassen minskes volumet til 1/600 av gassvolumet, noe som muliggjør energieffektiv transport. Fartøyets forbruk av LNG er beregnet til ca. 20 000 tonn hvert år, eller ca. 60 tonn per døgn.

Foruten satsing i Sverige, er AGA også i ferd med å bygge opp LNG virksomhet i Norge og Finland. AGA kommer til å levere den flytende naturgassen fra AGAs LNG-terminal i Nynäshamn, som ble innviet i 2011.

I Norge finnes det i dag et stort antall ferger og supplybåter som går på LNG, men «Grace» er den første store passasjerfergen som bruker LNG til drivstoff.

Planleggings-, prosjekterings- og godkjennelsesprosess for bunkring (tanking) av fartøyet ved Stadsgården i Stockholm pågår.

– Samarbeidet mellom AGA og Viking Line innebærer utarbeiding av retningslinjer for håndtering av et nytt drivstoff. Dette baner vei for en ny infrastruktur for den svenske sjøfarten, der LNG vil ha stor betydning i fremtiden, uttaler Mikael Backman, adm. dir. i Viking Line Abp.

– Viking Lines miljøbevisste satsing er et viktig flaggskip for sjøfarten og et renere Østersjø-område. Nærheten til LNG-terminalen, som gir fleksible og pålitelige leveranser, samt AGAs kunnskap om kryogent miljøvennlig drivstoff og bunkringsteknikk, gjør AGA til en naturlig partner i dette pionerprosjektet, sier Jan Bäckvall.

Hvilket skip bør få Ship of the Year-prisen på SMM i september? Send inn ditt forslag her.

LIGNENDE ARTIKLER

av -
STX Finland Oy and Viking Line ABP have signed a preliminary agreement for the construction of an environmentally friendly, new generation cruise ferry for...