Hjem Ukeblikk Tank – LPG – Offshore

Tank – LPG – Offshore

av -

Netto tilvekst til Tank flåten steg med kun 1,9% i 12-månedersperioden frem til og med november. I oktober var årsveksten på 2,3%, så det går riktig vei.

VLCC.

Midt-Østen markedet holdt seg over $50.000 også denne uken for lossing i Fjerne Østen.

Time charter. Navig8 sluttet Desh Vaibhav 316.217 dwt for 6 option 6 måneder til $24.500 per dag.

Periode. Blue Topaz 321.234 dwt bygget 2010 ble sluttet til Koch for 12 måneder til rate i området mid/low $20.000s.

Suezmax.

Traden fra Vest-Afrika til USAs østkyst steg til høyeste inntjening siden mai 2012 til ca. $33.000 per dag. Også markedet i Middelhavet viste styrke med opp i $42.000 i inntjening på korte inter-Med reiser.

Time charter. Core Petroleum chartret Densa Whale og Densa Orca begge på ca. 158.300 dwt for periode 6-13 måneder til $14.000 per dag.

Aframax.

En god uke også for denne størrelsen. Caribs til US Gulf bedret seg til ca. $20/21.000 i inntjening, inter-Nordsjøen reiser økte til høyeste nivå siden slutten av august med ca. $30.000 per dag og Indonesia til Japan traden bedret seg til ca. $21.000.

Periode. Navig8 chartret Star Lady 105.522 dwt bygget 2005 for ett år til $13.000 per dag.

Også clean traden fra AG var noe bedre med time charter equivalent over $13.000 per dag for de største skipene (75.000 tonn last).

Product.

Markedet fra Europa til USAs østkyst holdt seg uforandret på ca. $7.000, mens US Gulf til Europa falt noe slik at rundtur resultat for to lastereiser ligger på vel $19.000 per dag.

50.000 tonn markedet fra Caribs til US Gulf bedret seg med $4.000 til ca. $13.000 per dag på time charter basis.

Singapore til Japan for 30.000 tonn steg også til ca. $11.500 per dag.

Time charter. Litasco chartret Rosa Tomasos 37.155 dwt for 6 option 6 måneder til $13.750 hhv. $14.750 (for opsjonen) per dag.

Periode. Valero forlenget c/p med Energy Patriot 46.584 dwt bygget 2008 med 12 måneder til netto $14.500 per dag.

LPG – VLGC.

Markedet fra Midt-Østen Gulfen svekket seg til ca. $58 per tonn eller ca. $35.000 på time charter basis. Det heter seg at flere relet skip fra tradere har dukket opp og presser markedet. Befrakterne forsøker seg med rater ned mot $50 per tonn, – uten å lykkes i hvert fall hittil.

I Atlantic sies situasjonen å være mye bedre.

Periode. Japanske NYK har sluttet et nybygg på 83.000 m3 som skal leveres fra Mitsubishi HI i 2015. Skipet skal inn på langsiktig kontrakt med Astomos. Ratenivået oppgis ikke.

Offshore.

Dagratene for AHTS fartøyer varier etter typen oppdrag. I uken ble rapportert både £90.000 og £25.000. PSV markedet så flere dagrater på £13.000, men også ned mot £5.000.

I november hadde Deep Sea Supplys AHTS flåte gjennomsnittlige brutto inntjening på ca. $17.700 per skip per dag, opp fra $14.600 i oktober. PSV flåtens inntjening var i snitt ca. $20.700 per skip per dag, ned fra $21.900 i oktober. I november i fjor var inntjeningen $17.400 henholdsvis $17.300.

 

zachs@skipsrevyen.

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).