Leder for Sjøoperasjonen

Planktonic AS ble opprettet i 2008 og utvikler og produserer fôr til akvakultur basert på råstoff fra marint dyreplankton. Selskapet tilbyr to hovedprodukter: levende startfôr til marin akvakultur og preservert/inert fôr til både akvakultur- og akvariumsmarkedet. Planktonic har utviklet innovative og banebrytende fôrprodukter, og vi ser for oss sterk vekst fremover i flere markeder, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er i dag syv faste ansatte ved kontoret i Trondheim.

Planktonic AS drives av kreative og nytenkende mennesker. Vi har utviklet fôrprodukter som ingen har trodd var industrielt mulig, basert på fiskens naturlige føde. Vi er en ung bedrift som skal vokse, med alle de utfordringer og muligheter som det gir! Som en liten teaser av hva som er kjernen i selskapets virksomhet, se vår (midlertidige) hjemmeside; www.planktonic.no

Selskapet søker nå etter Leder for Sjøoperasjonen

 • Du er en person som har lyst til å jobbe med praktisk arbeid knyttet til
  havet og ressursene som finnes der.
 • Du liker å ta ansvar, liker å lede mennesker og liker å ha det travelt!
 • Her skal det brytes ny mark, så du må ha lyst til å være en pionér.
 • Du er kreativ og nysgjerrig og skjønner at det er et hav av muligheter der ute!

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Planlegging og ledelse av planktonhøsting
 • Delta i videreutvikling av utstyr og metoder
 • Ledelse og koordinering av personell og utstyr
 • Arbeide/kommunisere med offentlige myndigheter vedr. konsesjoner

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Ledererfaring
 • Teknisk kompetanse og praktisk forståelse
 • Erfaring fra arbeid på sjøen

Utdanning:   

 • Høyere utdanning innenfor tekniske/biologiske fag er ønskelig, men relevant erfaring vektlegges også
 • Arbeidssted vil i hovedsak være med utgangspunkt i selskapets kontor i Trondheim, men det må påregnes en del reiseaktivitet i Norge og utlandet.

 

Søknadsfrist:30.mai 2017
Sted:Trondheim

 

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til CEO Rune Husby,
mobil 93 43 89 28 eller epost rune.husby@planktonic.no

X