Fagsjef maritim

Sjømat Norge er en landsomfattende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO. Sjømat Norge organiserer mer enn 500 medlemsbedrifter med over 12.000 ansatte.

Sjømat Norge organiserer selskaper med aktiviteter innen havbruk, videreforedling, industriell prosessindustri og eksport. Det siste året har vi bygd ut tilbudet slik at vi også representerer teknologi- og serviceselskap tilknyttet sjømatnæringen. Vi utvider nå tilbudet ovenfor den maritime delen av næringen.

Sjømat Norge har sitt hovedkontor i Oslo, og utekontorer i Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.

Vi har ledig stilling som

Fagsjef maritim

Fagsjef maritim er en nyopprettet stilling innenfor Sjømat Norge. Stillingen skal bidra til at vi som organisasjon kan tilby tariffløsninger og maritim fagkompetanse til våre medlemmer innen maritim sektor. Dette omfatter brønnbåtrederier, servicefartøyrederier og andre virksomheter som er underlagt Sjøfartsdirektoratets tilsynsområde.

Den rette personen har god kjennskap til arbeidsgiverspørsmål. Du er gjerne utdannet jurist eller har bakgrunn fra HR-relatert arbeid. Du må ha god kjennskap til kravene som stilles i maritim sektor, herunder kjenne til Sjøfartsdirektoratets arbeidsfelt. Du må kunne lede krevende forhandlinger og kommer til å arbeide tett sammen med Sjømat Norges og NHOs ansatte innenfor arbeidsgiverfeltet. Du vil også få ansvar for å utvikle Sjømat Norges næringspolitiske kompetanse innenfor skipsfartområdet. Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Kontorsted for stillingen vil fortrinnsvis være Oslo, Bergen eller Ålesund, men det kan også være aktuelt med lokalisering til våre kontorer i Tromsø eller Trondheim.

Ytterligere informasjon om stillingen kan fås hos adm. dir. i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, på tlf 481 27 155.

Søknad ønskes sendt elektronisk til firmapost@sjomatnorge.no. Søknadsfrist er 17. april 2017.

Søknadsfrist:17. april 2017
Sted:Bergen / Ålesund

Dette er Sjømat Norge

Sjømat Norge (tidligere FHL) dekker hele verdikjeden, fra fjord til bord i norsk sjømatnæring. Medlemmene består av omlag 500 bedrifter med 12.000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service.

Se også: Kontakt oss

Medlemsbedriftene er både små lokaleide familiebedrifter og store multinasjonale selskap. Disse har det til felles at de jobber i sjømatområdet og er avhengig av stabile rammebetingelser.

lakseoppdretts-1

 

X