Hjem Artikkelarkiv Artikler 3-2007 Simulator-suksess i Ålesund

Simulator-suksess i Ålesund

Offshore Simulation Centre (OSC) i Ålesund har fått kontrakt med Bourbon Offshore i Frankrike om levering av to avanserte offshore simulatorer for trening av personell i Frankrike og på Filippinene.

Skipsrevyen 3/2007

Kontrakten som nå er inngått har en verdi på 40 millioner kroner og omfatter leveranse av to komplette offshore-simulatorer slik som for to år siden ble åpnet ved Høgskolen i Ålesund. Dette er utstyr som til nå i hovedsak har blitt benyttet til å trene personell i ankerhåndteringsoperasjoner og rigg forflyttninger, men som også kan benyttes til trening i andre typer undervanns- og kranoperasjoner.

Styreleder ved OSC, Per Ekelund, er svært glad for kontrakten og ser på den som en viktig anerkjennelse av utviklingsarbeidet som er gjort i de tre årene siden OSC ble opprettet. Bourbon Offshore har i dag en flåte på 250 offshore-skip, og hvor mange blir operert fra Fosnavåg på Sunnmøre.

Kontrakten som nå foreligger er bl.a. et resultat av de gode erfaringene rederiet har hatt med trening av personell ved simulatoren som er bygget opp ved Høgskolen i Ålesund. Denne treningen har bl.a. blitt gjort på modeller av rederiets høyt profilerte AH-fartøy “Bourbon Orca” som ble levert fra Ulstein Verft i 2006.

OSC ferdigstiller i disse dager også en eksakt kopi av broen på “Bourbon Orca” som også vil inngå i simulatormiljøet i Ålesund. Det er slike bro-Styreleder ved Offshore Simulator Centre Per Ekelund kan glede seg over store simulatorkontrakter til rederier som har en bevisst satsing på sikkerhet og trening.

Styreleder ved Offshore Simulator Centre Per Ekelund kan glede seg over store simulatorkontrakter til rederier som har en bevisst satsing på sikkerhet og trening.

moduler som Bourbon Offshore nå har besluttet å sette opp i Marseille og på Filippinene. Ekelund bekrefter at flere rederier fra inn- og utland som har benyttet simulatoren som et ledd i sitt sikkerhetsarbeid, har vært i dialog i forhold til leveranse av simulatorutstyr til treningssenter andre steder i verden, uten at han vil avsløre mer detaljer omkring dette.

Suksess historie
OSC som nå er lokalisert i Ålesund Kunnskapspark, ble for tre år siden opprettet som et aksjeselskap hvor Høgskole i Ålesund, Rolls-Royce, Marintek og Farstad Shipping hver har 25% eierandel.

Takket være samspillet i den maritime klyngen på Sunnmøre og oppgang i offshoreaktiviteten har OSC lykkes i å bygge opp en teknologisk plattform for simulering av avanserte offshoreoperasjoner. Selskapet har i dag ca. 10 ansatte i Ålesund, men har også etablert et selskap i Nederland som tar seg av utviklingen av den grafiske/visuelle delen av simulatorene. Parallelt med utviklingen innenfor OSC har også Høgskolen i Ålesund satset mye på FoU innen drift og utvikling av simulatorteknologi, og det arbeides med å opprette mastergrads studium innen denne raskt voksende disiplinen.