Hjem Artikkelarkiv Artikler 2-2011 Satser på containerskip

Satser på containerskip

Som Skipsrevyen har vært inne på med jevne mellomrom har ikke norske rederier akkurat vært toneangivende innen den ekspansive containerfarten. Men nedgangen på alle shippingmarkedene fra høsten 2008 førte til reduserte skipspriser. Mens disse nå synes å være på vei oppover igjen, anser norsk-influerte rederier at “timing” er riktig for investeringer innen denne sektoren.

Med en ukes mellomrom i mars ble det opplyst at to rederier hadde kjøpt moderne store containerskip i 13.000 teu/+ størrelsen. Riktignok skal de ikke drive skipene kommersielt selv – forretningene minner mer om langsiktige bankinvesteringer med sikker avkastning – “sikker” så lenge befrakteren lever opp til sine forpliktelser. Med andre ord – i slike avtaler er befrakterens standing alfa og omega.
Nystartede SinOceanic Shipping ASA kjøper nybyggene «E.R. Vega» og «E.R. Altair» fra to selskaper som kontrolleres av E.R. Schiffahrt GmbH i Hamburg (godt kjent fra gunstige nybygningskontrakter for offshore skip i Norge i oppgangsperioden). Skipene som har container kapasitet på 13.100 teu (145.000 dwt), bygges ved Hyundai H.I. i Ulsan og skal leveres i januar henholdsvis februar 2012. Pris per skip er $154,425 millioner.
SinOceanic overtar selgers inngåtte time charter avtaler for begge skipene til ”one of the top five container lines” for 15 år der årlig fraktinntekt er $21,5 millioner per skip, eller ca. $60.000 per dag. ”. (De som kjøper aksjer i selskapet, er nok våken nok til å få vite navnet på befrakteren.)
Den ikke navngitte befrakteren har så opsjon på å kjøpe skipet/ene etter 12 år til pris $120,4667 millioner. Hvis opsjonene ikke blir erklært, kan befrakter kjøpe ett eller begge skip ved utløpet av certepartiet til $93,5792 millioner.
Når det gjelder oppgjøret, ble 10% betalt den 22. februar. Så kommer to installments hver på 2,5% av kjøpsprisen som forfaller 31. mars og 30. oktober. Disse innbetalingene er finansiert ved lån fra Oceanus International Investment Co. Ltd. De resterende 85% skal betales før leveringene av skipene fra skipsverftet og skal finansieres gjennom nye låneopptak og egenkapital.
Skipene skal føre Liberia flagg og blir registrert i Monrovia.
E.R. Schiffahrt GmbH oppgis å ha shippingaktiviteter innen containers, bulk og offshore og kontrollerer 110 skip inkludert nybygg. Av disse er ca. 73 container skip med total kapasitet på 412.000 teu.
Generelt har tyske KG selskaper i mange år vært svært aktive som eiere av containerskip som er chartret med langsiktige avtaler til de store container-linjene. Disse forretningene gikk som smurt i mange år, men mange fikk store problemer under 2008/09 krisen da flere skip ble tilbakelevert til de tyske KG selskapene, med det som resultat at det i dag sies å vært adskillig vanskeligere å finne nye investorer i Tyskland.
I 2007 skrev vi om denne utviklingen (SR nr. 5/2007) og kunne da konstatere at det ikke var noen norske rederier på “topp 25” listen verken blant de aktive containerrederiene med egne linjer, eller på listen over de største rederiene som eier skipene og leier disse ut til førstnevnte. Derimot dominerte tyske rederier som utleiere av skip.

Ship Finance International Limited
Dette selskapet som er notert på New York Stock Exchange, og som har en flåte på 72 enheter inkludert nybygg, annonserte at selskapet kjøper «CMA CGM Magellan» og «CMA CGM Corte Real» med containerkapasitet 13.800 teu fra CMA CGM SA. Skipene er bygget i 2010 ved Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, og prisen per skip er $171 millioner.
Også for denne forretningen gjelder 15 års time charter party for begge skipene. Selger gir kreditt på $55 millioner per skip, og kjøpene finansieres gjennom fransk tax lease struktur som innebærer at kjøpers investering er limitert til $25 millioner per skip og sikret gjennom pant. Her ligger kanskje forklaringen til forskjellen i prisnivåene på de to kjøpene, hvis da ikke den tidlige overtagelsen er mer attraktiv enn levering ett år frem i tid. Time charter hyren dekker forøvrig kompensasjon for økninger i skipenes operasjonsutgifter.
Så har befrakteren sikret seg flere kjøpsopsjoner i løpet av certeparti perioden, – med den første allerede i 2014. Et profit sharing arrangement inngår også i denne avtalen.
CMA CGM SA er verdens tredje største container-linje (etter Maersk Line og MSC). Selskapet ble hardt rammet av markedsnedgangen med sin enorme nybygg ordrebok (nær 50% av rederiets seilende flåte) med der tilhørende store betalingsforpliktelser. Men selskapet ble restrukturert og kunne fremvise et overbevisende 2010-resultat.

Opprinnelsen
Det var i 1956 at amerikanske Malcolm McLean gjorde de første spede (og risikofylte) forsøkene på det som først flere tiår senere skulle vise seg å bli en kanon-suksess. Første containerskip var en ombygget tanker.
“There are few instances in history where innovation has had such a dramatic impact,” uttrykte Anthony Coscia, chairman of the Port Authority of New York & New Jersey i forbindelse med 50 års jubileet i 2006. Og siden havneoperasjonene ble revolusjonert i forhold til linjefarten, var det en kamp ikke uten kraftig motstand fra stevedorene rundt om i verdens havner.
Det hører med til historien at typisk nok var det ovennevnte danske A.P. Møller – Mærsk A/S som overtok amerikanerens Sea-Land i 1999 for $800 millioner.
zachs@skipsrevyen.no