Hjem Nyhetsarkiv Nytt Kystverk-fartøy på statsbudsjettet

Nytt Kystverk-fartøy på statsbudsjettet

av -

I statsbudsjettet for 2010 er det satt av midler til et nytt Kystverk-fartøy som skal stå klart i 2011.

I Nasjonal Transportplan 2010–2019 blir det fremhevet at et viktig satsingsområde er fornying av Kystverkets fartøyer. En slik fornying vil bidra til å bedre og effektivisere Kystverkets Rederi sine tjenester.

Fartøyene som nyttes til installasjon, drift og vedlikehold av navigasjonsinnretninger er samlet i en egen enhet – Kystverket Rederi. Rederiets ti hovedfartøy og to hjelpefartøy er i dag i gjennomsnitt 31 år gamle, og har økende vedlikeholdsbehov.

– Dette er en gledelig verifisering av at fartøyfornyingen som er lagt inn i Handlingsprogrammet for 2010–2019 lar seg realisere. I følge Kystverkets Handlingsprogram skal det første fartøyet – som blir et oljevernfartøy – være levert i 2011. Statsbudsjettet for 2010 følger i alle fall den planen, sier en fornøyd Sven Martin Tønnessen, sjef for Kystverket Rederi.

Han fastslår at arbeidet med det nye fartøyet vil få oppstart så fort som mulig i 2010.

– Vi har tilegnet oss noen ekstra kunnskaper gjennom innsatsen under «Crete Cement» og «Full City»-aksjonene. I det nye budsjettåret gyver vi løs på kritiske detaljer for prospektet for fartøyet, og får iverksatt anbudskonkurransen parallelt og så tidlig råd er i 2010. Fartøyet skal være klart i 2011, understreker han.