Hjem Båtomtaler 2013 Båtomtaler 2-2013 M/S «VIBEKE CATHRIN»

M/S «VIBEKE CATHRIN»

Moen Marin AS, Kolvereid leverte garn/line fartøyet M/S «VIBEKE CATHRIN» som byggenummer 70 til Martin Solhaug, Fredvang den 23. februar 2013.

Solhaug fikk nylig 300.000 kroner i støtte fra Flakstad Utvikling for sin friske og banebrytende satsing innenfor fiskerisektoren i kommunen. Jobben med å utvikle nybåten i samarbeid med verftet startet i 2011. Rederen var spesielt opptatt av arbeidsmiljøet ombord. Det har resultert i at styrehuset er flyttet lenger akter, og lugarene er plassert nærmere midtskips, – begge deler skal gi mindre bevegelser. Arbeidsdekket er designet for å redusere tunge løft og begrense håndtering av fisken.

Prisen på nybåten ligger på ca. 20 millioner kroner. Den 14,99 m store båten har lasterom på 60 m3 og plass til 17 tonn sløyd fisk i containers. Det er sløyemaskin for hyse fra linefiske ombord.

Moen Marin AS oppstod etter fusjonen mellom Moen Slip og Nordic Aquaboats den 1.1.2012. Selskapet samarbeider med virksomheter i Kina, Kroatia, Estland, Latvia og Polen. Flere båter er p.t. under produksjon i Kroatia og Kina. Moen Marins største avdeling i Norge er lokalisert på Kolvereid med slip, verkstedshall og verkstedskai. I tillegg til produksjon av båter har selskapet utviklet et nytt fôrflåtekonsept i samarbeid med aktører i oppdrettsnæringen.

M/S «VIBEKE CATHRIN» er designet av Marin Design. Båten er bygget i aluminium, har fiskerinr. N-9-F og hjemstedshavn er Svolvær. Fartøyet har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 14,99 m

Lengde b.p.p. 14,30 m

Bredde 6,17 m

Dybde i riss 3,22 m

Lasterom 60 m3

Tankkapasiteten for drivstoff er på9,5 m3 og for ferskvann 2,7 m3.

Dekk

Lorentzen Hydraulikk har levert komplett line- og garnutstyr til fartøyet og ankervinsj. Damgaard har levert en Meydam TMP 700K dekkskran på 650 kg/9,2m. Vinduer er fra Marine Aluminium Aanensen & Co., og Libra Plast har levert utvendige dører. Leveransen av rednings-, sikkerhets- og nødutstyr kommer fra Erling Haug, og redningsflåte er type RMMC. Båten er oppmalt med Jotun malingssystemer.

R&M Ship Interior har tatt seg av innredningen ombord, og styrehusstol er fra NorSap. De elektriske installasjonene er håndtert av Elcom, mens Arne Wahl-Olsen har hatt oppdraget med det elektronisk utstyret.

Maskineri

Fremdriften besørges av en Deutz BF8M1015MC dieselmotor som utvikler 495 hk v/1800 o/min. Motoren er koblet til et Finnøy gear og propeller type P.30.150.3 med diam. 1500 mm. Båten er utstyrt med to Perkins hjelpemotorer, type 44GM på 47,7 kVA og type 422TGM på 27,7 kVA.

Styremaskin er fra Sleipner, og sidethruster på 80 hk er levert av MB Hydraulikk. Øwre-Johnsen har levert pumper, og ventilasjonsanlegget er fra Wangsmo. Norsk Brannsikring har levert et inergen slukkingsanlegg til fartøyet.