Hjem Båtomtaler Båtomtaler 6-2006 M/S «VERITAS VIKING I»

M/S «VERITAS VIKING I»

M/S «VERITAS VIKING I», eiet av Eidesvik Shipping AS, har vært til ombygging ved Bergen Mekaniske Verksted AS og ble tilbakelevert til rederiet 22. desember.

Skipet ble bygget ved Mjellem & Karlsen som bnr. 149 i 1998 med overlevering 2. juni. SKIPSREVYEN hadde omtale av skipet i nummer 3/1998. Skipets design er VS 492 SRV.

Fartøyet har MaK hovedmaskineri, to motorer hver på 4320 kW, og hjelpemaskineri på 2400 kW. Pumpeutrustningen er fra Allweiler.

I forbindelse med ombyggingen ble alle gamle seismikk kompressorer tatt ut, og inn kom tre nye LMF kompressorer.

Odim har levert to streamervinsjer, og to kraner kommer fra Dreggen Crane. Det er montert fire nye tauepunkter.

Innredningen er blitt gjenstand for oppgradering under verkstedsoppholdet. NSI Svein Hatvik AS har utført de elektriske arbeidene, og hovedtavle er levert av Scandinavian Electric Systems.

M/S «VERITAS VIKING I» har følgende hoveddata:

Lengde o.a.
93,35 m
Lengde p.p.
81,30 m
Bredde
22,00 m
Dybde i riss
8,60 m

*

Bergen Mekaniske Verksted AS skal levere bnr. 160 til Ellen Forland Rederi i juli og et ROV/konstruksjonsskip til samme rederi i februar 2008.

Hvilket skip bør få Ship of the Year-prisen på SMM i september? Send inn ditt forslag her.