Hjem Båtomtaler Båtomtaler 2-2009 M/S «TIJUCA»

M/S «TIJUCA»

Large Car Truck Carrier M/S «TIJUCA» ble levert fra Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Sør-Korea til Wilhelmsen Lines Shipowning AS den 19. desember 2008 som verftets byggenummer 4451.

Skipet er det første skipet av denne typen som er bestilt av Wilh. Wilhelmsen og skal opereres av Wallenius Wilhelmsen Logistics der førstnevnte har 50 prosent eierinteresse.
Forrige levering til WWL fra samme verft var «Oberon» i oktober i fjor og før det igjen «Aniara», «Fedora», «Faust» og «Aida» (opera-skipene).

Forandringer
For ett år siden kunne man i forbindelse med Wilhelmsen/Wallenius kontraheringen av åtte bilskip til pris rundt US$800 millioner lese i media rederiets uttalelse om at det var “helt utrolig trøkk i bilskipsmarkedet”.
I dag er ikke den samme optismismen til stede, og i forbindelse med Wilh. Wilhelmsens resultatfremleggelse i februar forventer rederiet nedgang i bilvolumene for 2009. Og utsiktene for WW gruppens markeder er høyst usikre for 2009, og selskapet venter at den globale økonomiske nedgangen vil slå negativt ut på gruppens drift.

M/S «TIJUCA»
Jomfruturen gikk fra Japan til Port of Tacoma på den amerikanske vestkysten.
Nybygget har kapasitet på cirka 8.000 biler med dekksareal på 67.047 m2 fordelt på 13 bildekk. Skipet er på 71.673 GT, og bredden er maksimum for passering av Panamakanalen (32,26 m). Maskinrommet er plassert akter og styrehus forut.
Tunge lastenheter kan lastes på dekkene 1, 3, 5 og 8. Dekk 2, 4, 6, 7 og 9 er indelt i heisbare seksjoner. Dekkpanelene løftes av to mobile deck lifters, og noen blir operert av elektriske vinsjer for forbedret fleksibilitet og tilgang. Lasting og lossing går via akterrampen med kapasitet på 320 tonn og en mindre siderampe.
Skipet er bygget til høyeste klasse i Lloyd’s Register of Shipping, fører NIS flagg og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 231,60 m
Bredde største 32,26 m
Air draft 44,10 m
Høyde til upper dk 34,70 m
Dwt ca 18.775
Draft 11,3 m
GT ca. 71673
NT ca. 33513
Bilkapasitet ca. 8.000
Antall dekk 13
Dekksareal ca 67.047 m2
IMO nr. 9377511

Maskineri
Fremdriftsmaskineriet er av type Doosan/MAN Diesel. Maskinromsinstallasjonene tilfredsstiller klasse notasjonen UMS (unattended machinery room) som betyr at hovedmotor kan opereres fra broen eller manskineri kontrollrommet. Maskineriet har forbedret forbrenningsprosess som resultater i meget små NOx utslipp.

Diverse
Skipet er arrangert for en besetning på 28 personer og er innmeldt i Gard P&I Club Norway. Green Passport er utstedt av Lloyds Register og inneholder informasjon om alle materialer som potensielt kan være miljøfarlig. Skipet er forberedt på retrofit av behandlingssystem for ballastvann.