Hjem Båtomtaler Båtomtaler 2-2012 M/S «POLARCUS AMANI»

M/S «POLARCUS AMANI»

M/S «POLARCUS AMANI» ble levert fra Ulstein Verft AS, Ulsteinvik til Polarcus DMCC som byggenummer 292 den 29. mars 2012. Skipet er av Ulstein SX134 design og er det første av de to skipene som koster ca. US$168 millioner hver. Nybygget ble døpt av Christine Lunde.

Skipet beskrives som et Seismographic Research 14-streamer 3D seismic fartøy optimisert for kosteffektiv operasjon. Skipet er konstruert med det anerkjente X-Bow designet. Dette er det første Polarcus skipet som er levert fra Ulsteins eget verft i Norge.

Finansieringen ble arrangert med egenkapital på 20% og 80% betalbar nær leveringstidspunktet. Egenkapitalen ble skaffet gjennom en privat plassering. Finansieringen ble i sin tid arranagert av Eksportfinans til fast rente på 2,85% i tillegg til 2,75% garantikommisjon til GIEK.

Polarcus Limited annonserte senere en bankfasilitet på US$ 410 millioner hos DnB NOR Bank ASA and DVB Bank SE, Nordic Branch, sammen med Garanti-instituttet for Eksportkreditt (GIEK) og Eksportfinans ASA. Denne flåte bankfasiliteten skal refinansiere eksisterende gjeld for «Polarcus Alima», «Polarcus Asima» og «Polarcus Samur», samt finansiere nybyggene «Polarcus Amani» og «Polarcus Adira». Som en del av denne fasiliteten vil selskapet benytte seg av de US$260 millionene ytt av Eksportfinans for Ulstein nybyggene som nevnt ovenfor. Gjennomsnittsrenten for hele gjelden vil bli under 7,5%.

Så i mars hentet Polarcus inn ytterligere $40,7 millioner ved en emisjon. Beløpet skal brukes til arbeidskapital, investeringer og nytt streamer utstyr.

Rederiet

Polarcus ble etablert i 2008, og mange av nøkkelpersonene i selskapet var også involvert i selskapet Eastern Echo som i 2007 kontraherte seks seismikkskip av Ulstein design. Det selskapet ble senere overtatt av Western Geco. Polarcus er nå i gang med å bygge opp en svært moderne flåte miljøvennlige skip. Hovedkontoret er i Dubai.

M/S «POLARCUS AMANI»

Skipet er av samme design som «Polarcus Asima» og «Polarcus Alima» som ble bygget ved Drydocks World i Dubai. Denne leveringen bringer rederiets flåte av high-end 3D skip opp i syv enheter. – “Polarcus Amani” er vårt beste skip så langt, sa Rolf Rønningen, CEO Polarcus. Etter hva Skipsrevyen erfarer etter omvisning ombord, er det stedvis tydelige kvalitetsforsskjeller mellom Dubai-skipene og “Polarcus Amani”.

Skipet er bygget for arktiske forhold med strenge isforhold, og skipet kan ta seg frem i opp til en meters tykk is uten assistanse av isbryter. Hele skroget er isforsterket med tykkere spant og hudplater og har de-icing og ice-preventing systemer i forbindelse med kritiske tanker og rørledninger. Propeller, gear og thrustere er også dimensjonerte for operasjoner i is. Herav følger at skipet har klassenotasjonene ICE-A1* og WINTERISED BASIC. Rømningsveiene er også beskyttet mot ising. Et komplett radarsystem type SHN X9 fra Sea-Hawk Navigation AS er installert for å bedre navigeringen i isfarvann.

Seismikkoperasjonsrommet går over to dekk og er plasseert midtskips. Skipet har helikopter dekk og er bygget i henhold til IMOs trygghetskrav for Special Purpose Ships.

«POLARCUS AMANI» starter med et oppdrag for TSGS-NOPEC Gheophysical Company ASA med varighet på minimum fem måneder. Skipet fører Bahamas flagg og er klasset i DNV med notasjonene ✠1A1, ICE-1A*, WINTERIZED BASIC, SPS, SF, COMF-V(3), HELDK, E0, DYNPOS-AUTR, NAUT-AW, CLEAN DESIGN, BWM-T, TMON. Nybygget har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 92,00 m
Lengde b.p.p. 84,96 m
Største p.sp 21,00 m
Dybde i riss 9,00 m
Dw 4.472 t
Draft design 6,50 m
Dranf scantling 7,50 m
GT 7709
NT 2313
Bollard pull ca. 125 t
Slepekraft seismic 82 t
IMO 9610171

Tankkapasitet for MDO er 2030 m3, for ferskvann 1032 m3, for vannballast 2170 m3 og for urea 289 m3.

Maskineri

Skipet har dieselelektrisk fremdriftssystem levert av ABB som består av fire Wärtsilä 9L20 dieselgeneratorsett hver med ytelse på 1720 kW og to av type 9L26 hver med ytelse 2850 kW og to Scana Propulsion propellanlegg hver på 4400 kW som drives av elektro motorer fra ABB via Scana Propulsion reduksjonsgear. Nødaggregatet er type CAT.

Thrusterutrustningen omfatter tre Brunvoll leveranser; en tunnel thruster akter på 820 kW, en tunnel thruster forut på 1200 kW og en azimuth på 850 kW. Styremaskin er type Tenfjord som opererer Becker ror.

Allweiler har levert pumper, separatorer kommer fra Alfa Laval og Sperre og Atlas Copco (arbeidsluft) har levert kompressorene. Ventilasjonsanlegget kommer fra Aeron, og Teknotherm har supplert proviantkuldeanlegg. Kjelutrustning er leveranse fra Ulmatec Pyro. SCR system for NOx reduksjon er fra H+H Umwelt. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra AS Norco Oslo. Skipet er oppmalt med malingssystemer fra Jotun, i et omfang av 85.000 liter blir vi fortalt.

Brannsikkerheten ombord ivaretas blant annet av vanntåke systemer fra Wilhelmsen Ships Equipment både i maskinrom og kontrollrommene.

Dekk

Områdene for seismikk omfatter blant annet operasjonsrom, rack rom, akter dekk lager, bird shack, air gun kontrollrom, teknisk bibliotek, tail buoy workshop og streamer lager reparasjonsrom.

Baro Mek. Verksted har levert gun-flottører og barovaner, LMF har stått for seismikk kompressorer og HPU seismisk utstyr er fra RRM. Samme firma (Odim) har levert seismisk dekksutstyr. Streamer type er Sercel Sentinel solid streamers og posisjoneringssystem type ION DigiBIRD depth controllers og DigiRANGE acoustics.

Kranutstyr kommer fra Aukra Maritime og Odim Abas (RRM Molde). Evotec har levert dekksmaskineri, Fossen Shipping har hatt leveranse i form av ankerutrustning mens utvendige dører er fra Libra Plast. Helidekket er integrert i skroget.

Cathelco har levert “impressed current cathodic protection” (ICCP) system for skroget og anti-fouling systemer for røropplegg. Lignende systemer ble forøvrig også levert til «Polarcus Asima» og «Polarcus Alima» i 2010.

I redningsutstyret ombord inngår seks flåter fra Mare Satety, MOB-båten er fra Norsafe og davitene fra Vestdavit. De to arbeidsbåtene er levert av Westplast.

Innredning

M/S «POLARCUS AMANI» er innredet for 60 personer med 32 enkeltlugarer og 14 dobbeltlugarer. Messe, bysse, hospital, dagrom, kontorer og konferanserom inngår i innredningsarrangementet.

Paneler på innvendige skott kommer fra Contech, og Maritime Møbler har tatt seg av møbelleveransen til skipet. Vaskeriutstyr er fra Miele, og Mare Safety har levert Beha bysseutstyr. Jets Vacuum har levert toalettsystemet ombord.

Ulstein Power & Control har levert hovedtavle og brokonsoll og har utført elektro installasjonene. Noratel har supplert transformatorer. Ulstein Power & Control har også levert og montert navigasjons- og kommunikasjonsutstyret ombord. IAS er levert av Høglund Marine Automation, og DP-anlegget er en Kongsberg Maritime leveranse.

Ulstein Verft AS skal levere søsterskipet “Polarcus Adira” som bnr. 293 i 2. kvartal, og bnr. 294 skal leveres til Ulstein Group i 3. kvartal i år.

LIGNENDE ARTIKLER

av -
Med leveringen av M/S «BLUE PROTECTOR» til Blue Ship Invest i disse dager er serien på seks skip bygget ved Ulstein Verft AS fullført....

av -
M/S «BLUE GUARDIAN» ble levert fra Ulstein Verft AS til Blue Ship Invest AS i disse dager som verftets byggenummer 298. Dette er det...